I Mullsjö kommun är 68 % av invånarna medlemmar i Svenska kyrkan, det vill säga lite drygt 5000 personer. Men engagemanget när det gäller tidigare kyrkoval har varit dåligt. Bara 14 % av de 4 300 som är röstberättigade i församlingen, röstade i förra valet.

Fakta: De tre valen i kyrkovalet

Val till kyrkofullmäktige - ditt lokala val:

Du väljer till kyrkofullmäktige ..

Fakta: De tre valen i kyrkovalet

Val till kyrkofullmäktige - ditt lokala val:

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling/pastorat. Här bestäms ramarna för den verksamhet som finns nära dig, till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen/pastoratet, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. Vita valsedlar.

Val till stiftet - regionalt:

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Rosa valsedlar.

Val till kyrkomötet - nationellt:

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. Gula valsedlar.

KÄLLA: Svenska kyrkan

— Lite får vi skylla oss själva, vi är dåliga på att engagera och informera, säger Inger Ridström, ledamot i kyrkorådet.

Kan påverka

På söndag, den 17 september, är det alltså dags för val igen. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september. Där får du som är medlem i Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dig de kommande fyra åren.

Annons

— Många kanske tycker det är krångligt att sätta sig in i valet men det är viktigt att tänka att i en liten församling som denna, har du en sådan direkt möjlighet att påverka. Det är både en rättighet och skyldighet att rösta, säger Inger Ridström.

Tre val

I valet röstar man på tre olika nivåer, ledamöter till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. Av praktiska och pedagogiska skäl används ett liknande tillvägagångssätt som i de allmänna valen, men med en del skillnader. Bland annat heter det inte "partier" i kyrkovalet, utan nomineringsgrupper.

Vid förra valet fanns två nomineringslistor i församlingen, en för Sandhem och en för Mullsjö. Till årets val har dessa två gått ihop så nu finns bara en, Aktiv kyrka i Mullsjö-Sandhems församling.

— Sedan 2010 är vi en församling och vi måste dra åt samma håll, då ska det inte finnas något som skiljer oss åt, säger Helvi Dahlén.

Kan personrösta

Där finns också möjlighet att personrösta, sätta kryss, på upp till tre kandidater. I Mullsjö-Sandhems församling finns 19 personer att välja mellan, alla med frågor som de själva brinner lite extra för. Att använda sin möjlighet att påverka handlar om att ta reda på vad kandidaterna vill med kyrkans verksamhet och därefter lägga sin röst på den eller de som vill arbeta för det som är viktigt för dig och för det du värdesätter.

— Nu hoppas vi bara att många fler kommer till vallokalen på söndag och röstar, säger Helvi Dahlén.