Johan Eklund, professor i nationalekonomi, deltar i ett seminarium som handlar om det. Han berättar att Jönköping University inte spelat den roll för regionens tillväxt som många hoppats.

— De regionala lärosätena har inte gett det avtryck som man skulle förvänta sig. Jönköping klarar sig okej men skulle säkert kunna vara bättre.

Utöver seminariet om högskolans roll pratar forskarna bland annat om lokala bankers ansvar och förbättring av sjukvården.

Sprida resultaten

Johan Eklund säger att en forskares huvudsakliga uppgift under Almedalsveckan är att sprida sina resultat till rätt personer.

— Jag är där i min roll att tala om för beslutsfattare vad det finns för kunskap i forskningen.

Vad tar du med dig tillbaka från Visby?

— Vetskap om var det finns ett kunskapsbehov. Genom att prata med beslutsfattare får man ett sätt att hålla forskningen relevant.