Men det var inte S-förslaget om att kräva nattis som blev droppen på vågen.

Först röstades det för en kompletteringsbudget på 2,9 miljoner kronor eftersom mängden barn i barnomsorgen har ökat. Det fick klartecken. I nästa punkt handlar det om var dessa barn ska vara. Barn- och utbildningsnämndens beslut i höstas var att mängden barn kräver en förskola för 24 miljoner kronor. Men kommunstyrelsen bestämmer sig senare för att man måste hålla sig inom investeringsbudgeten för skolan, där 15 miljoner har avsatts. Det är detta – och det eventuella S-tillägget om krav på nattis – som ska beslutas. Men vänsterns Martin Damberg gör ett inlägg i debatten:

Samma misstag

— I punkten före skolfrågorna anslog vi 500 000 kronor till en reningsanläggning i Skillingaryds simhall – en åtgärd som borde ha gjorts när den renoverades. Nu är vi på väg att göra samma misstag med förskolan.

Jan-Olof Svedberg (SD) går upp i talarstolen:

— Det är konstigt att man vill ta det här beslutet samtidigt som det är en enkät ute bland föräldrarna angående behovet om nattis.

Annons

Därefter undras över hur det gick med behovet av platser för den administrativa personalen – där barn- och utbildningsnämnden föreslog lokalisering i den nya förskolan.

Och så ställer Socialdemokraterna krav om återremiss och får medhåll från SD- och V-talare. Så blir det också, men vad ska man ge för uppdrag till barn- och utbildningsnämnden?

Debatten ajourneras och i den summering som fullmäktigeordföranden, Christer Holmgren (M), sedan lägger fram sägs att behovet av antalet barnomsorgsplatser i Vaggeryds tätort ska utredas, personalens arbetssituation ska belysas och att vänstermotionen om ett nattis ska besvaras. I den sägs att barnomsorg på obekväma tider ska finnas tillgänglig.

Många andra punkter på kvällens lista var desarmerade redan före fullmäktigemötet. Som bekräftandet av byggnämndens antagande av detaljplanen för kvarteret Tor.

Lite hettade det till mellan Stig-Göran Hultsbo (MP) och Roger Ödebrink (S) när det skulle beslutas om ett avfallssamarbete inom GGVV. Det kan sägas ha handlat om vem av dem som är mest för FNI, fastighetsnära insamling? Efter att Stig-Göran hade redogjort för framgångar på 90-talet undrade Roger varför MP inte röstade ja till att införa det vid kommunstyrelsens senaste möte.

Svaret blev att man ville skjuta upp frågan tills alla hade förstått vad det handlade om.