Modulerna ska placeras i anslutning till Fagerhults förskola på den befintliga parkeringsplatsen. En ny parkeringsplats kommer att skapas vid skogsområdet söder om förskolan.

Kostnaden på en miljon kronor för modulerna inkluderar byggnationen parkeringsplats och lekytor.

En anledning till det ökade behovet är att Kotten i Fagerhult av oklar anledning lagt ner sin verksamhet. När frågan skulle klubbas i kommunfullmäktige, framhöll barn- och utbildningsnämndens ordförande Nicklas Gustavsson (S) svårigheterna med planeringen i en kommun med stor inflyttning och en ökande befolkning.

– Vi har inte full koll på när barnen kommer. Men i kommunen ska ingen ska vara utan förskoleplats, sa Nicklas Gustavsson.

– Det är inte hållbart med akuta lösningar varje gång. Någon gång måste man också bygga, ansåg Sverigedemokraternas Olle Moln-Teike.

Gustavsson svarade:

– Det känns inte som att övriga är med på tåget här, man vill inte göra något när det kostar pengar, sa han, och syftade även på debatten om årsredovisningen och nämndens underskott.

Kommunalrådet Gunnar Pettersson (S) påpekade att alla föräldrar i Habo kommun som önskat har hittills fått förskoleplats till sina barn från önskat datum sedan 2012.