LÄS MER: Här är förskolebristen störst

LÄS MER: Utrymmet täcker inte behoven

Jönköpings kommun skriker efter nya förskoleplatser, i år behövs ungefär 150 nya, men det är svårt att få fram alla platserna och kommunen har tvingats titta på en rad provisoriska lösningar. Risken är att barngrupperna blir större och att barn får gå på förskola långt ifrån hemmet. De kommande tre åren väntas antalet barn i förskoleålder, 1-5 år, bli ungefär 350 fler i kommunen.

Kommunen har klubbade planer på att bygga många förskolor, men det har tagit tid att komma igång med projekten. Delvis handlar det om brist på personal på tekniska kontoret.

- Vi har haft projektledare som har slutat på tekniska kontoret. Vi har saknat projektledare och inte kunnat genomföra några projekt, säger Daniel Håkansson på tekniska kontoret.

Nu är tjänsterna tillsatta, dessutom har extra konsulter anlitats och enligt Daniel Håkansson en rad projekt dragits igång det senaste.

- Vi känner att vi kan börja leverera på ett bra sätt nu. Avbrottet kan vi inte styra över. Vi lider av historien nu, det tynger oss. Det är alltid en startsträcka att komma igång, vi har personer som började arbeta för 2-3 veckor sedan, innan dess har vi inte haft full bemanning, säger han.

Hur långt efter ligger ni?

Annons

- Jag tror att vi har en hyfsad möjlighet att följa planen. Det kan bli en del förskjutningar på några månader, eller något halvår, men vi försöker genomföra det som förväntas av oss. Det handlar om sådant vi inte kan råda över.

Thomas Bergholm, teknisk direktör i Jönköpings kommun, säger att mer personal skulle behövas för att hinna med.

- Vi har till och med tillsatt tjänster vi inte har. Men det räcker inte till ändå, säger han.

Men även andra faktorer påverkar hur snabbt projekten kan genomföras.

- Att bara titta på projektledarna är att göra det för lätt för sig. Det handlar om hela processen, att hitta mark, köpa mark, detaljplaneprocessen och projektleda och så ska någon vilja bygga.

Thomas Bergholm säger att det finns saker att göra för att effektivisera arbetet.

- Vi kanske kan organisera oss så att vi blir effektivare, eller handla upp fler förskolor i samma upphandling, istället för var för sig, det är ett jättearbete. Det är ett sätt vi funderar på.

JP har tidigare berättat att tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret har svårt att hinna med de investeringar politikerna har klubbat ska genomföras. Följden blir att byggnation av exempelvis nya gruppbostäder försenas och att socialnämndens verksamhet dras med stora kostnader när de tvingas köpa in externa platser.

- Vi har en mycket högre investeringsbudget nu än vi någonsin har haft. Det är jättesvårt att hinna med det kommunen vill göra just nu, säger Thomas Bergholm, teknisk direktör i Jönköpings kommun.

LÄS MER: Personalbrist drabbar brukarna

LÄS MER: Sena projekt skapar mänskligt lidande