Under måndagen ska Socialdemokraterna bestämma vilka motioner som skickas vidare till partikongressen nästa år. Bland de trettiotal motionerna finns ett som borde glädja gymnasieeleverna.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet föreslår gratis körkort till alla gymnasielever.

– De som får det i dag är killarna på Transport så det är också en jämställdhetsfråga, säger Jonas Magnusson, distriktsordförande för Tro och Solidaritet.

Han konstaterar att även de som går exempelvis vårdprogram ofta behöver körkort i jobbet. Då är det märkligt att det inte redan i dag erbjuds till fler elever, konstaterar han.

– Kan du få ditt körkort finansierat under gymnasietiden så är det en biljett till framtiden. Socialdemokraterna kan inte hålla på att backa sig in i framtiden. Vi måste ta tydliga steg framåt. Detta kan bli en bra valfråga 2018.

Hur ska det finansieras?

– Jag tycker att det är regeringen som ska ta det. Att man inte lägger ut det på kommunen utan att man reglerar det genom särskilda statsbidrag. Men vi specificerar inte det i motionen, säger Jonas Magnusson.

Arbetarekommunen fattar beslut om motionerna under måndagskvällen.