Läkarföreningen skickade ut en enkät till medlemmarna i höstas med frågan vad de ansåg om att bilda en regionövergripande kirurgklinik.

Bland de anställda på Länssjukhuset Ryhov var majoriteten positiva, på Höglandssjukhuset var åsikterna delade, och på Värnamo sjukhus var de negativa till förslaget.

Även Vårdförbundets respektive Kommunals medlemmar på Värnamo sjukhus är övervägande emot en sammanslagen kirurgi.

— Vi har inte gått emot arbetsgivarens förslag men det är oerhört viktigt att det kommer fram att det inte finns en enighet bakom förslaget och vi har därför lämnat in en protokollsanteckning, säger Bengt Hultberg.

Uppföljning viktig

Själv uppger han att han är splittrad till förslaget om en regionövergripande klinik inom kirurgi.

— Samverkan är jätteviktig och att man jobbar mer likvärdigt. Men att sedan gå över till en enda stor klinik, ja det kan bli bra men det vet man egentligen inte förrän om 4-5 år.

Bengt Hultberg ser det som oerhört viktigt att det görs noga uppföljningar, om nu beslutet klubbas igenom nästa vecka.

"Redan tappat"

Han delar farhågan att det kan bli svårare att kompetensförsörja Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.

— Det kan bli svårare att rekrytera till de två mindre sjukhusen. Man har redan tappat i och med uppdelningen av kirurgin, säger Bengt Hultberg.

Det har bildats flera regionövergripande kliniker på senare år, bland annat hudkliniken och öron-, näsa- och halskliniken.

— I dessa fall har initiativet kommit ifrån golvet. Det har det inte gjort ifråga om kirurgin. En annan skillnad är att det här innebär mycket större förändringar och berör så många fler medarbetare än tidigare sammanslagningar, säger Bengt Hultberg.