Efter att ha hyrt Svenska kyrkans lokaler på Brahegatan i 41 år, kunde den rumänsk-ortodoxa församlingen i Jönköping för två år sedan köpa den gamla Ceciliakyrkan på Strandängen av bostadsbolaget Vätterhem. Den byggdes på 1880-talet som privatkyrka av Ebba Ramsay, som kyrka för det vårdhem för barn som hon grundade och som fanns på platsen. Den romersk-ortodoxa församlingen har behövt göra en del arbeten för att man ska känna sig hemma, men nu tycker prästen Ovidiu Theodor Bancila att tiden är mogen för en högtidlig invigningsceremoni.

— Vi har funnits i Jönköping sedan december 1972, och samlar inte bara folk från Jönköpings län. Många besökare är heller inte ortodoxa utan vill se hur vi har det, berättar Ovidiu Theodor Bancila.

Men redan på 1960-talet kom många rumäner, men även senare och under 2000-talet. För bara några år sedan fanns inte en enda rumänsk-ortodox kyrka i hela Skandinavien, så det är en stor händelse som inträffar på söndag.

Annons

— Under invigningsceremonin kommer vår metropolit från Rumänien, en ärkebiskop från Tyskland och biskopen från Stockholm. Över 30 präster från olika länder ska närvara, och representanter från kyrkor i Jönköping, säger Ovidiu.

Omkring 500 registrerade medlemmar kommer till Ceciliakyrkan någon gång under året. Men församlingen växer, och bara i Jönköping finns runt 800 rumäner.

— Den senaste tiden har det också kommit många läkare och tandläkare från Rumänien till Sverige, framhåller Ovidiu.

Nu har församlingen börjat planera för att bygga upp en ungdomsverksamhet, liksom fritidsaktiviteter för barn efter skola och dagis.

— Invigningen av den första bysantinsk-ortodoxa kyrkan känns viktig för Jönköping. Vi kämpade länge för att kunna köpa kyrkan, säger fader Ovidiu Theodor Bancila.

Fotnot: Den bysantinska ortodoxa traditionen går tillbaka till kyrkan i det östromerska riket och dess centrum Bysans eller Konstantinopel, nuvarande Istanbul.