Enligt UHR, universitets och högskolerådet, är trenden med ökande sökande till högskolan nu definitivt bruten. Allt färre söker till högskolorna. På ett år har antalet minskat tre procent.

Fakta: Nya studenter på program

HT 2016: 3 175 av dessa internationella 629, HT 2015: 3 035 av dessa internationella 471, HT ..

Fakta: Nya studenter på program

HT 2016: 3 175 av dessa internationella 629, HT 2015: 3 035 av dessa internationella 471, HT 2014: 2 631 av dessa internationella 476

Källa: Jönköping University

Men detta stämmer inte i Jönköping. Här fortsätter söktrycket att vara högt. Totalt sökte 7600 i höst till både program och kurser. Fler än både hösten 2015 och hösten 2014.

Drygt tretusen började läsa på skolans program i höst. Det är en ökning med 20 procent sedan 2014. På varje plats gick det nästan två sökande som hade sökt i första hand.

— Vi har attraktiva program och en bra blandning. Vi har också nått ut bra både nationellt och internationellt. Hösten 2016 passerar vi totalt sett 10 000 studenter på Jönköping University, sammanfattar Mikael Lundberg, chef för marknadsavdelningen.

Antagna ligger högt trots ett stort antal utländska studenter vars tillstånd från Migrationsverket dröjde för länge i höst eller slutade med avslag.

Annons

Det har aldrig hänt förut och slog hårt mot JU som har en internationell profil.

— Det är 50-100 som skulle ha börjat men som nu inte kan komma, säger Mikael Lundberg.

Det betyder också minskade intäkter.

Direkt i år rör det sig om cirka 6 - 7 miljoner kronor, uppskattar Mikael Lundberg.

Om man antar att de flesta studenter skulle ha stannat två eller tre år blir det cirka 10 - 15 miljoner kronor över en treårsperiod.

I början av terminen såg det ännu värre ut, men några har kunnat ansluta efter terminsstart när de fick ett sent beslut.

— Till nästa terminsstart och särskilt till hösten 2017 behöver vi transparens och dialog med Migrationsverket så att vi vet spelreglerna. Det får inte vara godtyckligt vem som kan komma hit och när beslut fattas.

De populära förberedande kurserna för utländska studenter i Gränna har drabbats extra hårt av detta i höst.