Annons

I februari 2016 berättade Thomas Candemar, moderat ledamot i tekniska nämnden, vid JSS (Jönköpings segelsällskap) årsmöte om Moderaternas vilja att ta ett större grepp om Jönköpings båtliv. I Jönköping föreslogs en rejäl utbyggnad av gästhamnen och gärna ett samarbete med krögarna. Renovering av Huskvarna och en ny gästhamnsdel var en annan del av planerna. Och Rosendala skulle fortsätta vara JSS egen hamn med ett nytt klubbhus och en sjömack. Vid Rumlaborg föreslogs en flytbrygga som tas från hamnen i Jönköping så att man kan få en liten gästhamn även vid Rumlaborgs brygga.

Carin Berggren gillade idéerna då, och gick vidare med dem. Så i mars i år presenterade hon och Mona Forsberg (S) (ordförande respektive vice ordförande i tekniska nämnden) hur Hamnpiren skulle kunna se ut efter en upprustning. Tekniska utskottet hade då sagt ja till att bilda en arbetsgrupp tillsammans med krögarna på Hamnpiren och se över hur piren och gästhamnen skulle kunna få sig ett ansiktslyft. Och i planen för Hållbar utveckling har kommunfullmäktige beslutat om en utredning om hur båtlivet kan förbättras. Denna utredning ska vara klar senast 2018.

Men nu vill de före detta Moderaterna Anders Jörgensson, Carin Berggren, Ola Helt och AnneMarie Grennhag att utredningen snabbas på - senast 31 mars 2018 bör den vara klar. Dessutom vill de att strategin ska ske förvaltningsövergripande och med berörda föreningar.