På det nationella planet jobbar Sveriges kristna råd för att de olika kristna samfunden ska köpa in och sälja varor som är rättvisemärkta. Även i Jönköping pågår arbetet, och nu blir Immanuelskyrkan först ut bland församlingarna att diplomeras.

— Fairtrade, eller rättvis handel, är ett sätt att hjälpa både producenter och anställda i de företag som producerar varorna. Tyvärr är de vanliga kedjorna ofta dåliga i det här avseendet, säger Per Bergström, i styrgruppen för Fairtrade i Immanuelskyrkan.

Och han ser engagemanget som självklart för en kyrka.

— Det handlar om både våra egna inköp och kaféverksamheten, Fairtrade ska genomsyra hela vår verksamhet. Diplomeringen innebär också att samverka med andra, till exempel kommunen, berättar Per Bergström.

Under många år har man använt sig av framför allt rättvisemärkt kaffe, te och kakao.

Annons

— Men vi har inte haft något stadigt i vårt sortiment. Nu hoppas vi kunna inspirera varandra, och sprida idéer både inom församlingen och utåt, säger Per Bergström.

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Bättre villkor

Det internationella certifieringsmärket har använts i Sverige sedan 2004. Det flesta produkter är livsmedel, men det finns bland annat också blommor, bomull, guld, trä och hudvård. Den som köper produkterna bidrar till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger kostnaden för produktionen. Immanuelskyrkans caféföreståndare Rose-Marie Carlsson konstaterar att även ingredienserna i det som församlingen bakar nu blir än mer rättvisa. För att vara diplomerad ska minst två av dem vara rättvisemärkta.

— Förut var det mest kakaon men nu använder vi till exempel också rättvisemärkt vanilj- och strösocker.

Vid söndagens gudstjänst överlämnar representanter från Fairtrade officiellt diplomet till Immanuelskyrkan.

— Det viktigaste med Fairtrade är att det hjälper individerna som jobbar med varorna. Det är också viktigt att visa på mönstret, att det behövs ett helt annat sätt att handla på för att göra världen lite bättre, säger Per Bergström.