Som brukligt när nya bostadsprojekt inleds ska det ta ett första spadtag. Men hur skulle det egentligen gå till?

Ur bagaget på byggherren PEAB:s bil plockades det fram en spade med klassiska fyra skaft. På sidan av VSBo:s elbil har det målats nordiska gudar, däribland Tor som ju har gett namn åt det aktuella området. Första spadtaget-verktygen, på åskgudstema, visar sig vara fyra gyllene släggor.

Tre representanter från kommunen, VSBo och PEAB greppade varsitt slägg- respektive spadskaft. Vem skulle ha haft det fjärde?

160 lägenheter blev 200

Lösningen blev att banka ner spaden i jorden med släggorna.

Det är kanske tur att man i dag knappast använder 4-skaftade spadar eller släggor vid husbygge.

Det har under resans gång pratats om 160 nya lägenheter på området…

– Ja, men genom att utöka med en våning går det att bygga 200, vilket nog blir fallet här. Men i en första vända byggs det bara 80 lägenheter i två huskroppar, berättar Satu Jonsson.

Planen är att de ska stå klara i mars 2020, för inflyttning i april. Förarbetena kommer att börja omgående och i höst börjar man bygga på höjden.

Gjuts på plats

– Det blir en platsgjuten betongkonstruktion, där varje våning kommer att ta 3-4 veckor. Det innefattar platta, ytterväggar och innerväggar, berättar biträdande arbetschefen Askin Midbeck.

Är det ett på-hyllan-hus eller specialritat?

Annons

– Man kan säga att det är influerat av andra lyckade koncept och anpassat efter den gällande detaljplanen, säger PEAB:s regionchef på byggsidan, Fredrick Ilestedt.