Trodde du att nu är det väl fritt fram igen att vattna gräsmattan och fylla upp poolen?

— På sommaren, fram till september-oktober, suger växtligheten upp i princip allt som kommer ner i form av regn. Det är också större avdunstning på sommaren, som även den ökar med fler träd, grenar och blad, berättar kommunens VA-ansvariga Jonatan Rosenquist.

Vid häftiga sommarregn rinner en stor del av vattnet ner i diken, åar och slutligen ut i havet. Enligt Jonatan Rosenquist kan den ökande andelen skog påverka landskapets förmåga att behålla vatten.

En del av regnandet kanske ändå når ner till grundvattennivån, men det tar tid och har inte kunnat registreras.

För ett år sedan varnades för låga grundvattennivåer i Vaggeryds kommun. Och redan då rekommenderades invånarna att spara på vattnet. Värnamo och Vetlanda gick så långt som att utfärda bevattningsförbud.

Annons

— Nivåmässigt var ingången av sommarsäsongen 2017 ännu sämre än 2016. Ändå bedömer vi inte att det är något problem vad gäller de kommunala brunnarna, värre kan det vara för enskilda täkter, säger Rosenquist.

Om den grävda brunnen har sinat, rekommenderas borrning till djupare nivå. På kort sikt kan räddningstjänsten, i mån av tid, åka ut med vatten, men då ska det finnas en cistern att fylla på.

Det bästa för grundvattnet är en snörik vinter, med långsam avsmältning. En regnig sommar med mycket moln är inte heller fel.

Dagens nivå är visserligen den lägsta på 25 år, men kan fortfarande vara en del av den vanliga variationen.

— Det pågår samtidigt en nationell diskussion om det ska vidtas åtgärder för att förhindra avrinningen. Men risken är att sådana åtgärder kommer i konflikt med skogsbruket.

Jonatan Rosenquist berättar om den långsiktiga prognosen att vi går mot fler och ettrigare regn, där det blir ett överskott på vatten i väst, medan östkusten drabbas av torrperioder. Han ser också en framtid där de kommuner som är beroende av ytvatten från sjöar kan behöva spara i magasin.

— Det drabbar inte oss som har grundvatten lika hårt.

Är det ok att fylla eventuella pooler och att vattna gräsmattan?

— Rekommendationen är att, för allas bästa, spara på vattnet. Om man ändå behöver göra det; gör det på kvällar, nätter eller då det är molnigt – då är kapaciteten i systemet som störst, samtidigt som avdunstningen är minst.