Det visar Underleverantörsbarometern som under torsdagen presenterades av Svensk Industriförening Sinf i Anderstorp. Barometern ges ut fyra gånger om året.

– Problemet ser vi extra tydligt då vi har haft högkonjunktur under en längre tid, behovet av utbildad personal är en viktig del för fortsatt expansion, säger Joakim Norlén, vd för Sinf i ett pressmeddelande.

Ett direkt hot

Den återkommande frågan om bristande tillgång på utbildad arbetskraft anges nu som ett direkt hot mot underleverantörernas tillväxt.

– Problemet med bristen på utbildad arbetskraft är något som vi tycker borde ligga högt upp på den nya regeringens agenda för att främja ett fortsatt expansivt Sverige, säger Joakim Norlén.

Trots problemet med utbildad personal råder det enligt rapporten fortfarande full fart i underleverantörsindustrin, även om en avmattning i expansionstakten kan noteras. Företagens omsättningsförändring och den förväntade orderingången ligger på höga nivåer. Det är speciellt utmanande när företagen samtidigt ska klara av att automatisera och utnyttja digitaliseringen som ett bra verktyg för effektivisering och ökad expansion.

Orderingången ökar

– Den upplevda bristen på utbildad arbetskraft är tyvärr den högsta sedan vi startade mätningarna. Däremot har orderingången ökat sedan föregående kvartal vilket tyder på att det fortfarande är fullt tryck hos underleverantörerna.

Annons

Underleverantörerna brottas fortsatt också med långa betaltider, vilket också utgör ett hot mot en ökad expansionstakt. Hälften av företagen tror vidare att orderingången kommer att öka det tredje kvartalet.

Relaterat: Arbetskraftsbristen ännu stor
Relaterat: Ny rapport: Framtidstron stor hos småföretagare
Relaterat: Snabbare etablering av nyanlända avgörande för Jönköpings län