Enligt räddningstjänsten ska det inte finnas ingen risk för boende eller verksamheter i närheten.

— Det rör sig om fosfor och svavel från den gamla Tändsticksfabriken, som när det reagerar med luften, kan orsaka gnistor, rökutveckling och mindre explosioner. Nu ska det grävas upp och forslas bort på ett säkert sätt övervakat av räddningstjänsten, säger Gustav Hultegård, brandmästare på räddningstjänsten i ett pressmeddelande.

Saneringsarbetet ska enligt räddningstjänsten inte innebära någon risk för boende i området, men små explosioner kan förekomma.
Foto: Elin Elderud

Bygget återupptas

Skanska tillsammans med miljökonsulten Detectum har konstaterat att det rör sig om ungefär fem kubikmeter blandmaterial som innehåller fosfor och svavel och som nu måste grävas bort för att bygget av höghushotellet ska kunna fortsätta.

Materialet kommer att läggas i containrar med vatten och sand och sedan köras till godkänd mottagningsanläggning. Arbetet kommer att påbörjas vid 09.30 på torsdagsförmiddagen och pågå tills det är slutfört. Det kan innebära visst arbete under natten till fredagen.

Små explosioner

Räddningstjänsten i Jönköpings kommun bistår arbetet och ska även eskortera lastbilarna som kör i väg med containrar.

— Rök, svavellukt och eventuellt små explosioner kan uppstå när ämnet grävs upp, men processen kontrolleras noggrant och det finns hela tiden en beredskap, säger Gustav Hultegård.

Annons