FRISKOLEFÖRBUNDETS verkställande direktör Ulla Hamilton ondgör sig på JP:s debattsida över att många kommuner, enligt henne, inte följer lagen och betalar ut rätt ersättning till friskolorna.

Hon syftar på den lag om ”offentliga bidrag på lika villkor” alliansen drev igenom 2010 och som säger att kommunen måste ersätta varje elevplats i friskolan med genomsnittskostnaden för den kommunala skolan.

Denna konstruktion överkompenserar redan kraftigt friskolekoncerner på den kommunala skolans bekostnad.

SÅHÄR fungerar det: Kommunen måste erbjuda alla barn skolplats, såväl år med små som år med stora elevkullar och i kommunens alla delar.

Man kan inte minska eller öka antalet lokaler alltefter elevunderlaget utan har i stället en plikt att kunna ta emot elever som byter från friskolor och från konkursade friskolor.

Friskolebolag däremot kan välja att etablera sig i kommundelar med stabilt och positivt elevunderlag och med en utbudsnivå som garanterar fyllda klassrum. De kan dra ner på, eller öka verksamheten alltefter behov eller till och med lägga ner den om elevunderlaget sviktar.

Annons

De har vanligtvis färre behöriga lärare och sämre utrustade lokaler för bibliotek, idrott, slöjd, naturkunskap med mera.

Många gymnasieskolor saknar skolrestaurang och har trottoaren som skolgård. Det medför betydligt lägre lokalkostnad per elev för friskolorna, jämfört med den kommunala skolan.

NÄR FRISKOLOR etableras ökar konkurrensen om eleverna.

Förlorare blir skolor i förorter och på landsbygden samt skolor med låga betygsresultat och/eller med en hög andel minoriteter. Med färre elever går dessa skolor miste om den elevpeng som följer varje elev.

Men fasta kostnader för exempelvis lokaler kvarstår, även om klasserna inte kan fyllas.

Dessa skolor får oftast, genom det fria skolvalet, också en mer krävande elevsammansättning samtidigt som den minskade tilldelningen tvingar skolan att dra ner på stödresurserna, vilket går ut över eleverna.

GENOM ATT friskolebolagen tillåts ”plocka russinen ur kakan” och inte har alls samma krav på sig som den kommunala skolan och därmed inte lika höga kostnader, överkompenseras friskolorna redan på den kommunala skolans och dess elevers bekostnad.

Men det räcker inte för Ulla Hamilton. Hon vill i praktiken öka friskolebolagens vinster ännu mer genom att ytterligare dränera den kommunala skolan och dess elever på pengar. Det är så vinstintresset fungerar!

Och det är därför som friskolebolagens möjligheter att ta ut vinst måste kraftigt begränsas.

Jörgen Svedbom,

före detta elev, student, lärarkandidat, lärare, skolledare, skolbyråkrat, lärarutbildare och lärarfortbildare.