Det är kultur- och fritidsnämndens ordförande Ewa Magnusson (FP) som berättar om beslutet som nämnden just tagit.

— Vi har tagit ett principbeslut om att före detta Salong Jasmin och hörnan vid Skillingaryds torg ska bli fritidsgård, säger hon.

Om hyra

Om de får till ett bra hyresavtal med VSBo, det kommunala bostadsbolaget, så finns det pengar enligt Ewa Magnusson. Fritidsgården, UG, ligger i dag på baksidan av Skillingehus i källaren.

— Vi måste upp därifrån, fortsätter Ewa Magnusson.

Annons

— Och den nya lokalen ligger centralt, är publik och har inga otrygga platser och det kommer att bli stora fönster mot torget.

Ta hjälp

Hon säger också att kommunen kommer att ta hjälp av ungdomar när lokalerna ska utformas och att de i olika undersökningar som gjorts fått det svart på vitt att ungdomarna vill lämna nuvarande källarlokalerna.

— De tycker inte att lokalerna är trygga och bra i dag.

Från början var tanken att först flytta på fritidsgården i Vaggeryd (UC), som sedan länge finns i tillfälliga lokaler bredvid Hjortsjöskolan. Men eftersom Östra skolans elever tagit över den tilltänkta byggnaden, elverkets före detta kontorslokaler bredvid sport- och simhallen, så har den processen helt avstannat.

— Sett i backspegeln så var det ju egentligen mer bråttom med Skillingaryds lokaler och om allt går väl blir flytten under 2016, säger Ewa Magnusson.

En fördel

En ytterligare fördel med de nya torglokalerna är att ungdomsmottagning och fältare knyts ihop med fritidsgården.

— Det här känns jättebra. Men vi vill ju in i rätt lokaler i Vaggeryd också så att det blir bra fritidsgårdar på båda orterna, säger Ewa Magnusson.

UG