LÄS MER: Nytt avslag för närboende

LÄS MER: Detaljplan för idyllen överklagas

Nu står det klart att tre flerbostadshus med runt 45 nya lägenheter ska byggas på Ravingatan i Hovslätts västra del.

Grannar har försökt stoppa boendet genom att överklaga detaljplanen för området. Överklagandena har bland annat handlat om trafiksituationen som uppstår när fler flyttar hit och att detaljplanen är olämplig med hänsyn till naturvärden och stads- och landskapsbilden. De menar också att deras fastigheter tappar i värde.

— Det är lite "Bygg gärna, men inte på min bakgård." Men jag förstår dem. Det är deras fulla rätt att överklaga, säger Carin Berggren.

Annons

Men länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har gått på kommunens linje och avslagit överklagan, och nu väljer Mark- och miljööverdomstolen att inte pröva ärendet.

Enligt mark- och miljödomstolens dom, som nu fastställs i högsta instans, går det inte att avslå detaljplanen med hänsyn till att fastigheterna runt omkring eller deras pris påverkas. Domstolen menar att kommunen har stort handlingsutrymme vad gäller påverkan på landskapsbilden.

Hårt byggtryck

Carin Berggren säger att trycket på att bygga nya bostäder i kommunen är stort.

— Vi har krav på oss att bygga 800-1 000 bostäder per år framöver i Jönköpings kommun. Förra året byggde vi drygt 300.

Det var i juni förra året som kommunfullmäktige klubbade en detaljplan för de nya bostäderna på Ravingatan och det nya området Hovslätts ängar.

Totalts handlar det om ungefär 150 nya bostäder som kan byggas här framöver.