Behov av att fylla poolen? Få trädgården att blomma eller att fultvätta bilen på garageuppfarten? Nu är det i princip fritt fram. Ja, förutom det senaste då, vilket nog bara är ok vad gäller vattnet.

Och grannarna kanske kommer att titta lite anklagande på dig även i fortsättningen, speciellt om det är en stor pool du ska fylla. För samtidigt som förbudet är hävt uppmanas det på kommunens hemsida till fortsatt försiktighet. Att återgå till normala nivåer för yt- och grundvattnet kommer att ta tid, skriver man.

Tekniska chefen, som nu har tagit beslutet att tillåta bevattning, menar att invånarna för att inte hamna i en liknande situation bör hushålla med den livsviktiga resurs som vattnet är.

Vad är det som nu har fått er att ta bort bevattningsförbudet?

– Det är en kombination av det regn som har fallit under de senaste dagarna, lägre temperaturer och prognoser om mer regn, säger VA-chef Teo Magnusson Bejving.

Hur ser läget ut nu, jämfört med i fjol?

– Vid senaste mätningen, den 8 augusti var det 6,43 meter ner till vattenytan i en av våra pumpstationer. Under samma tid i fjol var det 6,47.

VA-chef Teo Magnusson Bejving berättar att regn och löfte om mer regn i kombination med lägre temperaturer gör att det nu åter är tillåtet att vattna med kommunalt vatten.
Foto: Gunnar Höglund

Mätningen är ingen exakt vetenskap, men ger en viss indikation av läget. I samma punkt låg nivån i april på 5,90.

Hur går tankarna inför nästa sommar?

Annons

– Det mest akuta är att hitta en ny vattentäkt, främst i Vaggeryd. Därifrån ska även Skillingaryd kunna försörjas eftersom kapaciteten i det nya vattenverket har dimensionerats för det.

Här handlar det alltså inte om att surt uppumpat Vaggerydsvatten ska fylla poolerna i Skillingaryd. Istället är det en fråga om den tekniska kapaciteten - som är större i det nya verket.