Ärendena till kommunfullmäktige bereds av kommunens ledande politiska organ, kommunstyrelsen. Men blir det för få ärenden och som dessutom inte kräver ett beslut kan fullmäktige utebli.

– Det var bara två eller tre ärenden och det var inte nödvändigt att ta ställning till dem den här månaden. Vi kom fram till att vi sparar tiden och kostnaden istället, säger Gunnar Pettersson.

Gunnar Pettersson (S) är kommunstyrelsens vice ordförande,
Foto: Johan Fingal

Pettersson berättar att det är sällsynt att fullmäktige uteblir och kan inte dra sig till minnes sist det hände.

– Det är väldigt ovanligt. I samband med att man lägger budget på hösten brukar det vara fler ärenden. Men under årets första månader brukar det vara få.