Lennart Karlssons motion kom in lite för sent för att kunna hanteras vid måndagens fullmäktigemöte, men ansvariga lovade att den ska tas upp till behandling vid fullmäktigmötet den 26 november istället.

Lennart Karlssons motion handlar om tillgängligheten i Skillingaryds centrum ur ett brett perspektiv. Men fokuserar på järnvägen och förbindelsen öst-väst.

– Samhällen som, likt Skillingaryd, delas av en järnväg med planskilda korsningar blir lätt tudelat. Tänk vad ytterligare en tunnel under järnvägen skulle kunna innebära i form av förbindelser mellan östra och västra delen av samhället, säger han.

Här blev det stopp i samband med att alla plankorsningar i Skillingaryd togs bort. Samtidigt flyttades gröntippen cirka 200 meter, över järnvägen.
Foto: Gunnar Hoglund

Kan öka tillgängligheten

Var skulle då tunneln förläggas?

Platsen han tänker sig är den där det tidigare fanns en övergång med bommar, vid Verkstadsgatan, med hundklubben Attila och vägen mot Ovdaskog på andra sidan. En tunnel skulle även öka tillgänligheten till nya området Fåglabäck/Himlabacken och till eventuella framtida nya bostadsområden i sydväst. Dessutom skulle den förenkla pendling vidare längs cykelvägen på Båramoområdet - för de som bor i den södra delen av Skillingaryd.

En del av Lennart Karlssons syfte med motionen är att flytta intresset från ett annat projekt i Vaggeryd:

– Man kan se det här som en jämförelse av samhällsnytta. Vad skulle inte en tunnel kunna innebära för Skillingaryd, jämfört med tankarna på en bro över Hjortsjön - där man ju kan gå runt sjön och få motion istället.

Annons

Så här såg det ut i centrala Skillingaryd den 12 december 2005 klockan nio, efter att den nya vägtunneln vid Sturegatan invigts ett par timmar tidigare. Fem år senare stängdes även den norra plankorsningen vid Verkstadsgatan.

Berrys hjärtefråga

Bron ser Lennart Karlsson som en av Berry Liljas (S) stora hjärtefrågor när denne var kommunalråd (2010-2014). Och den fanns med i Socialdemokraternas mål, både 2018 och 2014. För fyra år sedan sa fullmäktige också ja till en detaljplan som möjliggjorde en bro. Efter att länsstyrelsen överklagat vann den laga kraft i nästa instans. Därefter har det inte hänt så mycket mer än att fokus har flyttats till campingens vara eller inte vara.

Så här ser korsningen ut från andra sidan järnvägen, med hundklubben Attilas anläggning till vänster.
Foto: Gunnar Hoglund