— Imorgon börjar grävskoporna och det ska vara klart i augusti 2017, säger kyrkokamrer Per Hulusjö vid onsdagens lilla ceremoni.

I den nya utbyggnaden ska det bli tre grupprum på bottenvåningen och övervåningen blir en ny stor sal. De passar samtidigt på att ge hela huset en ansiktslyftning med ny ventilation, nytt värmesystem och nytt tak.

De har börjat ha de flesta större sammankomster inne i kyrksalen och vill kunna utnyttja byggnaderna och ytorna kring dem så effektivt som möjligt.

— För att kunna bedriva en god verksamhet i församlingen i framtiden så måste vi koncentrera verksamheten.

Flera nya aktiviteter

Inuti den gamla delen av byggnaden ska det bli ett kyrktorg på övervåningen, där till exempel kyrkogårdsbesökare kan gå in i värmen en stund och kanske sitta och läsa. I framtidsplanerna finns också en husmorstjänst. Intill kyrkogården, åt Tabergshållet till, ska det bli 62 nya parkeringsplatser.

Bortanför kyrkogården finns det planer på bollplan, grillplats och utrymme för friluftsgudstjänster. Mycket görs för att anpassa området bättre till barn- och ungdomsverksamheten.

— Det kan vi aldrig satsa nog på för de är vår framtid, säger Per Hulusjö.