Kvartetten, som på olika sätt har bidragit till forskning och utbildning vid lärosätet, är professor emeritus Michael A. Hitt, professor emeritus Lennart Nordenfelt, Kaj Grönlund och fil dr Gunilla Runnsjö.

Fyra hedersdoktorer utsedda

Akademisk högtid vid Jönköping University den 5 maj

Fyra hedersdoktorer utsedda

Akademisk högtid vid Jönköping University den 5 maj

Hitt är verksam vid Texas A&M University och listades nyligen som en av de tio mest citerade forskarna inom management under de senaste 25 åren.

Annons

Nordenfelt teorier om hälsa och livskvalitet, samt engagemang för utveckling av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), ligger till grund för undervisning och forskningsprojekt vid Hälsohögskolan även idag.

Grönlund och Runnsjö har bland annat uppfunnit och utvecklat ett unikt och överlägset analysinstrument för att mäta den kemiska sammansättningen av små volymer av fasta metaller. Vid Tekniska högskolan har metoden anpassats för forskning om gjutjärn, och resultaten har stärkt Jönköping Universitys världsledande position när det gäller forskning om materialegenskaper för gjutna material.

Den akademiska högtiden 5 maj är en ceremoni vart annat år då förutom hedersdoktorer också nya professorer installeras, samt de som disputerat vid JU fram till februari 2018 promoveras. I år installeras också ny rektor vid Jönköping University.

Dagen innan ceremonin, den 4 maj, kommer de nya professorerna att hålla offentliga föreläsningar.