LÄS MER: Debatt: Politisk panik runt Grennaskolan

I april beslutade Jönköpings kommun att avveckla Grennaskolan då elevantalet var för lågt och då skolan gått med ekonomisk förlust en längre tid. Eleverna som går på skolan kommer dock att kunna ta sin examen.

Nu vill Grennaskolans Föredettingförening att kommunen överlåter rättigheterna avseende varumärket Grennaskolan Riksinternat till föreningen.

Christoffer Lindblad tog studenten 1993. Han är en av de cirka 3500 medlemmarna i Grennaskolans Föredettingförening som tagit studenten vid skolan sedan 1963.

— Grennaskolan är ett starkt varumärke och en skola med långa traditioner. Jag är övertygad om att det finns intresse av att ungdomar kan komma till en småskalig skola med så hög akademisk nivå. Vi måste ge det en chans, det är långt kvar och det finns stora utmaningar men det är aldrig kört, säger han.

Vill hitta ägare

Annons

Föreningens ambition är att kommunen överlåter rättigheterna avseende varumärket Grennaskolan Riksinternat till föreningen som sedan kommer att hitta en ny ägare som kommer att driva skolan.

— Vi har fått en förfrågan om att föreningen vill ta över namnet Grennaskolan. Jag har lämnat över ärendet till våra jurister som ska titta på om en överlåtelse skulle kunna vara möjlig. Eleverna som går på Grennaskolan ska få slutföra sin examen, innan dess kommer inget göras, säger Eva Nilenfjord, vice vd i Jönköpings rådhus.

"Mer kraftfullt"

Föreningen tror att skolan har en bättre chans om den drivs av en privat ägare.

— En privat ägare kan driva det mer kraftfullt än en kommun med flera kommunala skolor. Har man under 50 år byggt upp ett stort kunnande och en skolverksamhet vore det resursslöseri att inte ens försöka att hitta en ny ägare, säger Christoffer Lindblad.

Flera intressenter

Föreningen hoppas få besked innan sommaren om en sådan överlåtelse är möjlig och det långsiktiga målet är att en ny ägare ska kunna driva verksamheten från hösten 2018. Enligt Christoffer Lindblad finns det flera möjliga intressenter som kan vara lämpliga att driva vidare skolan, men att dessa dialoger ännu är på ett tidigt stadium.

— Det engagemanget jag ser för skolan i Föredettingföreningen har jag inte sett någon annanstans. Vi har kontakter över hela världen och den kraften är något att bygga på. För att säkra skolans framtid är det nu viktigt att kommunen agerar snabbt och inleder en dialog om en överlåtelse så att vi kan inleda skapandet av ett nytt Grennaskolan.

LÄS MER: Rektorn väntade sig beslutet