Efter att en man i Jönköpings kommun avlidit förra året lämnade han efter sig fastigheter och saker som tillsammans med kapital värderades till totalt 22 miljoner kronor.

Inga släktingar fanns kvar i livet utan arvet testamenterades till en man som hjälpt den avlidne med gårdssysslor, djurhållning och skogsavverkning under flera år.

Men testamentet ogillades av Kammarkollegiet och hela förmögenheten upptogs i Allmänna arvsfonden, med hänvisning till att testamentsvittnena inte varit närvarande samtidigt när det skulle bevittnas.

Mannen tar nu strid mot Allmänna arvsfonden och vill att de avstår helt från arvet.