En ackumulatortank kommer att byggas längs E4:an vid kraftvärmeverket på Torsvik. "Termosen", som Jönköpings Energi själva kallar den, kommer att vara 49 meter hög, nästan exakt hälften så stor som Gothia Towers i Göteborg.

Tanken är att ackumulatortanken kommer fungera som en termos som ska säkra den framtida leveransen av värme och varmvatten till staden, uppger Jönköping Energi.

Tanken kommer inte bara att lagra och säkra varmvatten och värme, den har även fått bidrag från Klimatklivet, då tanken bidrar till ett minskat beroende av fossila bränslen, berättar Svante Berglund på Jönköping Energi.

– Den nya tanken ger oss möjlighet erbjuda våra kunder ännu bättre leveranssäkerhet. Den kommer att göra så att vi kan lagra värmeenergi och leverera i nätet när efterfrågan ökar, ett effektivare och mer hållbart sätt att producera värme på, säger Svante Berglund.

Kraftvärmeverket på Torsvik eldar avfall och restprodukter och består av två kraftvärmeverk som tillsammans producerar 90 procent av värmebehovet och drygt 30 procent av den el som används i närområdet.

Den el som produceras i anläggningen motsvarar hushållsel till mer än 25 000 hushåll.