LÄS MER: En av sju bilresor måste bort

LÄS MER: LIVE–Debatt om trafiken

LÄS MER: M på offensiven

LÄS MER: Gör det inte svårare att åka bil

Biltrafiken i Jönköping ökar och snart får alla bilar inte plats. För att få fler att välja bussen istället för bilen måste bussarna bli bekvämare och snabbare.

Trådbussar dyrast

Trådbussarna är dyraste alternativet men anses i förstudien som det mest beprövade, pålitligt..

Trådbussar dyrast

Trådbussarna är dyraste alternativet men anses i förstudien som det mest beprövade, pålitligt och effektivt.

På busslinje 1 skulle det behövas tolv bussar, under högtrafik är det bussar som är 24 meter långa och som nästan tar hundra passagerare som ska användas.

Batteribussar, med batterier för snabbuppladdning eller som laddas i depå, anses inte så väl beprövat.

Dieselhybridbuss med HVO, hydrerad vegetabilisk olja, är ett säkert alternativ på grund av tillgången på HVO.

Hur det ska gå till visar förstudien som gjorts och där linje 1 ska bli en bussgata där bussarna blir snabbare och tar ännu fler passagerare idag. Hela paketet med åtgärder går på 248 miljoner kronor men flera av förslagen som finns med i förstudien ska ändå göras. Som exempelvis den nya bron över Hamnkanalen. Slottsbron håller inte i längden för stora och tunga bussar. En annan prioriterad fråga är en bättre framkomlighet vid Elmia.

Företaget Trivector Traffic, som jobbar med hållbara trafiklösningar, har gjort ett förslag på hur den 13,1 kilometer långa sträckan mellan Råslätt och Huskvarna ska göras snabbare för bussarna. Idag körs sträckan av biogasdrivna bussar med tio minuters mellanrum men målet är att korta tiderna.

För att det ska vara möjligt föreslår de att stora delar av Klostergatan och Kanalgatan blir bilfria, bussarna föreslås gå över Östra torget och på Kanalgatan. Klostergatan blir bara öppen för boende och för nyttotrafik och istället hänvisas genomfartstrafiken till Gröna gatan eller Barnarpsgatan.

Annons

Öster om Cigarren vill man också begränsa bilarnas framkomlighet på Östra Storgatan mellan Undergången och Saturnusplan.

I utredningen pekas trådbussar ut som det dyraste men pålitligaste alternativet och trådbussarna ses som en förberedelse för spårvagnar. Om Jönköpings kommun får det statsbidrag som man ska ansöka om betyder det att trådbussarna kostar 20 miljoner kronor om året med ett statsbidrag på 50 procent.

Till detta kommer 248 miljoner kronor för åtgärder längs med sträckan. Det är nästan lika mycket som ett nytt, billigare badhus, men hundra miljoner kronor dyrare än den nya, planerade fotbollsarenan. Nya bostäder för flyktingar beräknas i år kosta 266 miljoner.

Vad händer nu?

— På kommunstyrelsen på onsdag tar vi ställning till om vi ska söka stadsmiljöanslaget där vi har chans att få 50 procent i bidrag till den här satsningen. I augusti får vi beskedet och det är då vi måste bestämma oss för den här satsningen eller inte, säger Anders Samuelsson (C).

Det finns mängder med dokument, också från kommunfullmäktige, där ni politiker skrivit under på att biltrafiken måste minska. Hur klarar ni ett hållbart samhälle om ni säger nej?

— Då får vi göra andra saker som minskar biltrafiken, långsiktigt måste vi gå åt det hållet, säger Anders Samuelsson.