Jönköpings-Posten har tidigare rapporterat om Destination Jönköpings gladiatorutställning som gick med mångmiljonförlust. Tidigare har lekmannarevisorerna granskat affären, vilket resulterade i skarp kritik mot hur arbetet med utställningen hade skötts.

Nu är även revisionsbyrån Deloitte färdiga med sin granskning av gladiatorutställningen. Det framgår av ett pressmeddelande från Jönköpings kommun.

I revisionsrapporten uppmanas bolaget att fastställa en delegationsordning och det ska redan ha gjorts. Bolagsstyrelsen har även gett vd i uppdrag att säkerställa att vd och ekonomichef får information om större projekt i ett tidigt skede. Bolaget meddelar även att de ska se över internkontrollen av upphandlingar.

Det rekommenderas Destination Jönköping att göra

Här är några punkter som bolaget föreslås rätta sig efter.

- Fortsätta arbetet med ..

Det rekommenderas Destination Jönköping att göra

Här är några punkter som bolaget föreslås rätta sig efter.

- Fortsätta arbetet med att ta fram en delegationsordning och snarast implementera den i verksamheten (ska ha gjorts)

- Se till att lagen om offentlig upphandlings dokumentationsplikt alltid efterlevs vid upphandlingar.

- Säkerställa att ansvarig ekonom kontrollerar budgetkalkyler så tidigt som möjligt.

- Säkerställa att styrelsen alltid fattar ett formellt beslut när projekt i Gladiatorernas omfattning ska genomföras.

- Att avtalen för framtida projekt tar större höjd för tiden mellan godkännande av leverantörers specifikationer och projektets genomförandedatum.

Annons

Läs mer: Destination Jönköpings nya ordförande "Blir inget nytt gladiator"

Läs mer: Tuff kritik efter gladiatorfiaskot

Läs mer: Ann-Marie Nilsson (C) svarar om gladiatorerna