Gräshagen i södra Jönköping hade sin första byggboom på 1950-talet då denna nya stadsdel växte fram. Ja, området har med sina småstugor, många trevåningshus, ett par höghus och några villor under många år varit ganska oföränderligt. Men nu byggs det igen. Det ena höghuset efter det andra växer upp mellan Lovisagatan och gamla järnvägen. Arkitekturen är, över 50 år senare, förstås en helt annan och spännande med till exempel bilder inbyggda i fasaden.

Annons

Gräshagen är ett av de områden i Jönköping som har flest studentlägenheter. Det drar ner åldersstatistiken i en stadsdel där det annars bor många pensionärer. En generationsväxling pågår. Andelen ensamstående är ganska hög.

I slutet av 1990-talet fanns på Gräshagen knappt 900 lägenheter. I dag förändras snabbt den siffran uppåt.

Kända byggnader på Gräshagen är Junegården och kyrkan, båda ritade av arkitekten Gösta Planck som var stadsarkitekt i Jönköping 1941-1953 och länsarkitekt 1953-1967. Kända är också husen på det så kallade småstugeområdet. Det var tidiga egna hem, populära och eftertraktade då som nu. Vid början av 1960-talet fick det då så barntäta området också en skola - Gräshagsskolan. När barnen blev lite äldre kunde de gå till fritidsgården Strågagården som ännu finns kvar.

Jönköpings-Posten rapporterade från Gräshagen redan på 1950-talet när den nya stadsdelen raskt växte fram.