Nu står det klart att Ellinor Grimmark från Tenhult kommer att överklaga domen som föll i Jönköpings tingsrätt förra veckan.

Ellinor Grimmark stämde Region Jönköpings län på 80 000 i skadestånd och 140 000 kronor i diskrimineringsersättning efter att ha nekats arbete som barnmorska på sjukhusen i regionen.

Ellinor Grimmark vägrar att utföra aborter på grund av hennes religiösa tro. Arbetsgivaren menar att aborter ingår i en barnmorskas arbetsuppgifter.

Ärendet har tidigare även behandlats av Diskrimineringsombudsmannen (DO) som kom fram till att arbetsgivaren inte diskriminerade Ellinor Grimmark genom att neka henne anställning som barnmorska.

"Begränsat skydd"

Tingsrätten avslog begäran om skadestånd och diskrimineringsersättning och dömde istället Ellinor Grimmark att betala rättegångskostnaderna på 925 000 kronor till motparten Region Jönköpings län.

Ellinor Grimmarks juridiska ombud menar att tingsrätten har förbisett Europakonventionen och inte alls prövat frågan om samvetsfrihet.

— Tingsrätten har valt att enbart tillämpa diskrimineringslagen som är bra i sig men den har endast ett begränsat skyddsområde, säger Jörgen Olson.

"Lita på vården"

Anders Liif, personaldirektör i Region Jönköpings län, sa så här i tidningen direkt efter domen:

— Det här är ett yrke som också förknippas med aborter och de patienter som möter hälso- och sjukvården måste alltid kunna lita på att de får den vård som de är i behov av.

Ellinor Grimmark som numera jobbar som barnmorska på ett sjukhus i Norge uppges vara beredd att driva fallet vidare till Europadomstolen om så skulle krävas.