Parkeringssituationen på Ryhovsområdet har länge varit problematiskt och såväl anställda som patienter och besökare kan få leta länge för att hitta en ledig plats. Men en trafikplan ska tas fram som ska ge en helhetslösning.

— Det handlar ju om mer än parkeringar, det gäller tillgängligheten för alla transporter och trafikslag. Nu gör vi trafikplanen i samverkan med det här företaget och den ska vara klar framåt hösten, säger Regionens fastighetschef Tomas Calmviken.

Förmåner för personal

Trivector har hjälpt Region Östergötland som hade stora problem med parkeringsplatser vid Universitetssjukhuset i Linköping. Där, liksom på Ryhovsområdet, höjdes röster för fler parkeringsplatser. Men beslutet blev ett annat; en grön resplan för hållbara transporter togs fram med särskilda förmåner för anställda.

Cykelparkeringar byggdes och cykelpumpar ställdes dit, de anställda erbjöds att få sina cyklar servade och busstider anpassades bättre efter arbetstiderna. Monitorer med bussavgångar sattes upp och prova-på-kort erbjöds. För tjänsteärenden köptes el-cyklar in.

Enligt uppgift har antalet bilar har minskat kring sjukhuset med 300 per dag och nu fortsätter regionen med att införa parkeringsavgifter för att ytterligare minska trafiken. Avgifter kan också bli aktuellt på Ryhovsområdet.

Inte grönt uppdrag

I Jönköping finns för närvarande inget uttalat om grön inriktning på trafikplanen.

— Uppdraget i Jönköping är en trafikplan. Man har väl sett att man behöver börja med det fysiska, som hur ytorna används och hur entréytor ska utformas för att det blir så ändamålsenligt som möjligt, säger Pernilla Hyllenius Mattisson.

Framtiden kan formas

Det ingår alltså inte i avtalet, men hon ser en grön resplan som en möjlig fortsättning på projektet.

— Det går att forma framtiden genom att styra utvecklingen dit man vill ha den. Det går att planera för flöden och ta hänsyn till vad det är för stad och samhälle vi vill ha.

Pernilla Hyllenius Mattisson påpekar också att de inte har börjat arbeta med uppdraget ännu, eftersom överklagandetiden ännu inte gått ut.