Försvarsmakten har ansökt om att få göra fler flygskjutövningar över Vättern. Något som har väckt protester från särskilt Aktion Rädda Vättern som har överklagat tillståndet. De menar bland annat att Vätterns vatten kan påverkas negativt är illa eftersom det är en dricksvattentäkt.

Nu har mark- och miljödomstolen fattat beslut och enligt domen tillstyrker man övningarna och menar att tillståndet att öva ska gälla 50 kalenderdagar per år under tio års tid efter regeringens beslut. Skjutningarna får pågå i fyra timmar om det inte är helikopter och beredskapsövningar. Då får man hålla på längre, enligt domstolen.

Detta uppger SVT Öst.

Lisa Lennartsson är ordförande i föreningen Aktion Rädda Vättern, ARV som vill hindra Försvarets flygskjutningar. Hon är besviken.

–Vi tycker att det här är ett hån mot Natura 2000-regler och vattendirektivet”, säger hon till SVT Öst.

Aktion Rädda Vättern menar att vattnet kan påverkas negativt av skjutningarna.
Foto: Johan Lindblom