Är Vättern en hotad dricksvattentäkt? Det var frågan när fem sakkunniga diskuterade utmaningar och hot inför framtiden, under den första dagen av Vattenstämman som är en mötesplats för vatten-, miljö- och samhällsplanerare i Sverige. Sjöns attraktivitet illustrerades av det inledda projektet i Örebro, som är tänkt att försörja 200 000 invånare med dricksvatten från Vättern om 10-15 år.

Fakta: Vättern och Vattenstämman

Bakom Vattenstämman står organisationen Svenskt Vatten som företräder vattentjänstföretagen ..

Fakta: Vättern och Vattenstämman

Bakom Vattenstämman står organisationen Svenskt Vatten som företräder vattentjänstföretagen i Sverige. Vättern har 14 olika dricksvattenuttag, åtta kommuner tar del av vattnet och 260 000 människor nyttjar dricksvattnet. Måns Lindell, sakkunnig i Vätternvårdsförbundet, nämnde tre framtida miljöproblem för Vättern - klimatförändringar, miljögifter och främmande arter som etablerar sig. Däremot är de omtalade halterna av bly i Vättern i dag mycket låga.

– Som dricksvattentäkt räcker Vättern till för många. Men gruvverksamheten är något vi måste följa noga, sa Roger Rhodin, VA-chef i Jönköpings kommun.

Han ansåg också att det är viktigt att hålla koll på svårnedbrytbara ämnen i samhället, som förr eller senare kommer att hamna i dricksvattnet. Gruvprojektet Norra Kärr utanför Gränna nämndes flera gånger som en stor utmaning av panelen.

Annons

– Experter som uttalat sig kan inte utesluta en påverkan på dricksvattnet. Detsamma gäller för utvinningen av gas vid Motala, konstaterade riksdagspolitikern Kew Nordqvist (MP).

Han var också förvånad över att det historiskt inte lagts några restriktioner på lantbruket på Visingsö, när det gäller användandet av bekämpningsmedel. När olika riksintressen konkurrerar om Vättern, underströk både Roger Rohdin och Kew Nordqvist att dricksvattnet måste vara överordnat. Den sistnämnde har även lyft frågan i en riksdagsmotion, men utan att få gehör.

– Det är tydligt att en enskild verksamhet kan ha betydelse för sjöns miljö, och det som hamnar i Vättern stannar i Vättern. Därför är det viktigt att tänka långsiktigt när man släpper fram exploateringsintressen, framhöll Susanna Hogdin, utredare på Havs- och Vattenmyndigheten.

Kjell Unevik, ordförande i Vätternvårdsförbundet, betonade att förbundet försöker ha en vetenskaplig grund i ryggen, innan man diskuterar hot och utmaningar.

– Vättern är ju en tillväxtmotor i denna del av Sverige, vi vill göra en massa saker för utvecklingen men behålla sjöns höga status. Ju fler som är medvetna om hoten, desto tryggare blir Vättern i framtiden.

Ett viktigt steg för Vätterns framtid är bildandet av ett vattenskyddsområde som gäller från mars i år. Moderator för paneldiskussionen var - klädsamt nog med tanke på efternamnet - Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand.