JP har tidigare berättat att Jönköpings kommun erbjuder lantbrukare att ta gräs från kommunal mark för att utfodra sin djur. Även Habo kommun vill hjälpa lantbrukarna och erbjuder också bönderna att hämta gräs.

– Jag uppmärksammade att Jönköpings kommun erbjöd detta efter att vi skrivit ut det på vår hemsida, men det kändes bra att vi var på rätt spår. Det var efter att Länsstyrelsen upphävde beslutet att vissa delar av jordbruk ska ligga i träda, så kom driftspersonal och föreslog att vi skulle tillhandahålla det här för att hjälpa bönder, berättar Lubomira Eng, Gatu/VA-chef vid Habo kommun.

De hade även fått tips om att bland annat Västerås stad hade gått ut och gjort något liknande. Med anledning av brandrisken så får man inte slå gräset med maskiner utan får använda lie eller liknande, eftersom det kan slå gnistor som får fäste i det torra gräset. Bönderna får själva slå gräset och forsla bort det.

– Det är inte jättestora ytor vi har att erbjuda, det handlar inte om hektar, utan det är längs diken och vägrenar. Sådant som vi själva inte hunnit slå innan det blev för torrt, berättar Lubomira Eng.

Informationen har legat ute på kommunens hemsida några dagar och än har ingen hört av sig.

Annons

– Innan vi gick ut med det här så hörde vi av oss till en lantbrukare vi känner till och vet har djur, så han tog ett område på 14 hektar som vi inte hade slagit. Jag vet inte hur mycket näring det är i det, det är ju torrt och bränt, så det är lite kärvt läge just nu, säger Lubomira Eng.