Med 16 namn, åtta kvinnor och åtta män, är Liberalernas lista inför kommunvalet i höst den största sedan valet 1998. En satsning på föryngring är tydlig, med två namn i 18-19- års åldern och fem som är helt nya i politiken.

Vid valet 2014 var partiet två röster från att ta ett tredje mandat i fullmäktige.

– Vi har som enda parti varit tydliga med att Habo måste växa med måtta, och uttryckt skepsis till hur man hanterat Kärnekullaområdet. Det är viktigt att växandet gynnar alla Habobor, säger förstanamnet Anders Rickman.

Skolprofil

Listans tredje namn Anders Almfors sitter i dag i byggnadsnämnden och hoppas på en plats i fullmäktige.

– Det är viktigt att våga vara lite obekväm i planfrågorna och det är Liberalerna, säger han och påpekar att han är kritisk till de omdebatterade planerna på tiovåningshus i Vitsippeskogen.

När nämnden röstade hade han dock inte möjlighet att närvara, och därmed föll partiets röst bort. Av tradition är Liberalerna profilerade i skolfrågor. I Habo har man den senaste tiden drivit frågor om behovet av en Resursenhet i skolan, en profilklass på Hagabodaskolan och ökad valfrihet när det gäller timmarna i förskolan.

– Vi kommer att fortsätta driva att elever med särskilda behov får den hjälp de behöver, liksom att skapa förutsättningar för en kulturprofilklass på Hagabodaskolan. Det skulle få eleverna att stanna kvar i Habo och göra kommunen mer attraktiv, säger Anders Rickman.

Annons

Ingen allians

Integration och skydd för utsatta kvinnor är två andra hjärtefrågor man vill fortsätta driva. Rickman menar också att en röst på L garanterar att rasistiska strömningar stängs ute från avgörande inflytande i kommunen. Men någon allianssamverkan inför valet tycks det inte bli tal om.

– Vi kommer att gå fram som Liberalerna i valrörelsen, sedan får vi se vad valresultatet visar. Förra gången fick vi dubbelt så många procent som Liberalerna på riksnivå, säger Anders Rickman.

Liberalernas lista till kommunfullmäktige: 1) Anders Rickman 2) Mia Alsén 3) Anders Almfors 4) Liselotte Heinonen 5) Stefan Björk 6) Mari Lindahl 7) Roger Green 8) Jerker Johansson 9) Birgitta Ström 10) Albin Rickman 11) Ann-Charlotte Björk 12) Tomas Alsén 13) Eva Johansson 14) Victor Nordström 15) Carina Rickman 16) Marie Wärnbring.