1 mars 2016 väntas riksdagen lagstifta om att landets kommuner ska tvingas ta emot ett visst antal flyktingar som beviljats uppehållstillstånd.

Länsstyrelserna har på uppdrag av regeringen fått i uppdrag att ta fram förslag på hur många personer, av dem som fått uppehållstillstånd men inte lyckats ordna en egen bostad, som varje kommun ska ta emot.

Fördelningstalen baseras på hur arbetsmarknaden ser ut, befolkningens storlek och hur många människor på flykt som kommunen tidigare har tagit emot. Exempelvis tilldelas Nässjö, som tidigare har tagit emot många flyktingar, inga alls under 2016.

Länsstyrelsernas förslag ligger sedan till grund för regeringens beslut.

Bostadsbrist

Habo kommun som tidigare har tagit emot väldigt få nyanlända har föreslagits ta emot 46 personer 2016, vilket i kommunens svar till länsstyrelsen beskrivs som "en oerhört stor utmaning".

Skälen som anges är att det finns för få flerbostadshus i Habo. Kommunen anser att det är en brist att möjligheterna till boende inte beaktas i förslaget.

Anser du att de 46 personer som ni tilldelas är för många?

— Nej, det är helt rätt att alla kommuner ska vara med, det underlättar för alla, men vi har inte bostäder klara än. 2017 kommer vi kunna ta emot en större andel, säger kommunstyrelsens ordförande David Svensson (S).

Habo har länge haft en brist på hyreslägenheter vilket gjort det svårt för både ungdomar och äldre. Av cirka 4 600 bostäder är endast 900 lägenheter.

Är det inte en risk att ni fortsätter hänvisa till bostadsbrist istället för att bygga?

— Socialdemokraterna har länge jobbat för att vi ska bygga fler lägenheter. Det behövs inte minst för att ungdomar ska kunna stanna kvar i kommunen när de flyttar hemifrån. Nu har vi flera byggen på gång: Malmgårdskolan ska bli lägenheter och flera privata aktörer har visat intresse.

Borde inte Habo, som har en väldigt låg arbetslöshet och ett rikt föreningsliv vara en bra kommun för att ta emot nyanlända?

— Jo, absolut det finns väldigt goda förutsättningar här. Men det tar ju tid att komma tillrätta med bostadsbristen.