När både Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet släppt sin respektive skolranking står det klart att Habo kommun sjunker kraftigt.

Placeringar i skolrankingen

Sverige har 290 kommuner.

På Lärarnas riksförbunds skolranking ligger Habo på plats 168 på tot..

Placeringar i skolrankingen

Sverige har 290 kommuner.

På Lärarnas riksförbunds skolranking ligger Habo på plats 168 på totalrankingen.

På Lärarförbundets totalranking ligger Habo på plats 109.

Av 14 olika uppmätta punkter som Lärarförbundet gjort, som till exempel resurser, lärartäthet och andel godkända betyg, har Habo försämrats på 10 av dessa, ligger på samma placering på en och förbättrats på tre.

Habo kommun ligger bland de 25 kommuner i landet med lägst lärarlöner. Plats 265, enligt Lärarnas riksförbund.

När det kommer till andelen elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 3 år är Habo tredje bäst i Sverige, från fjolårets plats 156 till årets plats 3. Denna undervisning sker inte i kommunen.

Bäst i Sverige är Habo på lärarbehörighet, enligt Lärarnas riksförbund.

— Det är en skam att vi inte kan nå bättre resultat när vi ligger så bra till här, säger Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef.

När det kommer till elevresultat visar Lärarnas riskförbund, LR, på en stor försämring. 2015 låg Habo på plats 99, i år rasade kommunen ner till plats 181. En försämring med 82 placeringar.

— Det är ingen överraskning för oss, listorna bygger på siffror från 2015 och vi vet att niornas resultat inte var så bra då. Vi har satt igång ett stort arbete för att vi behöver förbättra vårt resultat, säger Katarina Ståhlkrantz.

I LR:s totalranking hamnar Habo på plats 168 i jämförelse med fjolårets plats 110.

— Vi lägger mycket kraft på att verkligen analysera resultatet, att det blir rätt åtgärder som sätts in. Vi har försökt att förstärka elevhälsan, infört digitala verktyg och vi jobbar med tidiga insatser.

Lärarförbundets ranking visar också på en störtdykning. I totaltranking över bästa skolkommun går Habo från plats 26 till 109. Sedan 2013 har Habo steg för steg sjunkit i denna ranking med försämringar varje år, från plats 8 till årets 109.

Annons

Allra sämst ser det ut när resultatet justeras utifrån vilka förutsättningar kommunerna har. Där visar Lärarförbundets ranking att Habo ligger i den absoluta botten 2016 när det kommer till andelen elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9, justerat efter förutsättningar. Habo sjönk från plats 52 till 255 på ett år.

Är det en skola i kris?

— Nej det tycker jag verkligen inte. Jag har stor tilltro att vi undan för undan kan nå bättre resultat, men det kräver ett målmedvetet arbete med en tydlig strategi, säger Katarina Ståhlkrantz.

Nicklas Gustafsson (S) är ordförande för barn- och utbildningsnämnden. Han sitter på Kråkerydskolan tillsammans med rektorn Robert Blomqvist och diskuterar.

— Resultatet är absolut inte bra. Vi är oroliga att det går åt fel håll, men jag är övertygad om att om några år är vi på topp igen, inget annat duger, säger Nicklas Gustafsson och fortsätter:

— Vi måste skapa förutsättningar och det är politikernas sak att gör.

Rektorn Robert Blomqvist ser ändå att en satsning görs.

— Nu kan man se att det börjar satsas på skolorna. Det man låter solen skina på växer. Nu skiner solen på skolorna och förutsättningarna finns för att förbättra.

Varför sjunker resultaten?

— Att det sjunker så dramatiskt ett år har vi inte en bra förklaring till. Det är olika behov från år till år och det finns fler jojokommuner som vi.

Axel Fischer är sedan april Hagabodaskolans rektor. Han var alltså inte inblandad i resultaten som syns på rankingen, men vill vara med och bygga framåt.

— Det handlar framför allt om två saker, ett - tryggheten, två - motivationen, säger han och räknar upp på fingrarna innan han fortsätter:

— För att det ska kunna gå framåt måste du också ha en bas att stå på. Vi ska öka tryggheten parallellt med det motivationshöjande.