För talangerna som vill få möjlighet att träna volleyboll på skoltid finns möjligheten att söka till ett volleybollgymnasium. För att komma in på dessa krävs att man är med på uttagningsträningar och bedöms ha möjlighet att nå nationell elitnivå i sin idrott.

Hela sju Habotalanger uppfyller kriterierna.

Maya Persson, Line Andersson, Filippa Malengård, Hugo Morency och Theodor Grahn har valt att göra en flytt till RIG Falköping och Ållebergsgymnasiet. De kommer att flytta till Falköping och spela med sitt gymnasielag i seniorserier. De får dock representera Habo Wolley i ungdomssammanhang.

Sedan tidigare går tre Habospelare på RIG i Falköping: Algot Danielsson, Filip Bratic och Einar Andersson.

Nellie Karlsson Marcus Gemhed kommer att gå NIU-utbildningen på Sandagymnasiet. De kommer även under gymnasietiden att träna och spela med Habo Wolley både i senior- och ungdomssammanhang.