Björn Jönsson fick reda på nedläggningen av Rörvik Timber AB redan i förra veckan, men informationen och förhandlingarna var då belagda med tystnadsplikt. Under måndagen har samtliga berörda fått reda på informationen samtidigt.

– Ingen fick reda på någonting under helgerna. Det var för att ge de anställda sina helgledigheter och inte oroa dem med att deras jobb skulle försvinna. Jag tycker nog att det är moraliskt bra att göra så, att man visar hänsyn för personalen.

– Det är klart att det måste ha kommit som en chock för många. Några hade kanske anat något tidigare, men då trott att det rörde sig om neddragning snarare än nedläggning. Det faller tungt när man stänger två sågverk, men på ett sätt sitter alla i samma båt. Det handlar både om tjänstemän och kollektivanställda som varslas, säger Björn.

Enligt Björn Jönsson ska avvecklingen vara klar till sommaren. Det som har lett fram till Rörvik Timbers beslut är bland annat att man gjort bedömningen att det finns för många sågverk i södra Sverige. Per Rodert, vd för Rörvik Timber, menar att sågverksindustrin behöver koncentreras till färre enheter för att överleva.

Av de anställda som nu berörs finns det personal som jobbat på anläggningen i drygt fyrtio år. Majoriteten av de anställda är bosatta i bygden.

– Det är tufft för de anställda och deras familjer och ett misslyckande för oss som ledning som inte klarat att få lönsamhet i verksamheten, säger Per Rodert i ett tidigare uttalande.

– Sågverk bygger man inte på Sergels Torg, de ska ligga utanför tätbebyggda områden. Problemet blir då för de som bor i närheten att det inte finns så mycket annan industriverksamhet att gå till om man varslas, påpekar Björn Jönsson.

Men trots en mörk exportmarknad, finns det vissa ljuspunkter enligt Björn.

– Det räknas med att det ska byggas en hel del de kommande åren, och vi hoppas kunna se en ljusning i branschen. Det finns en förhoppning om att det ska finnas ersättningsjobb inom trävaruindustrin inom ett halvår, avslutar han.