Hallpressen är tidningskoncernen bakom 15 pappers- och webbtidningar. De första digitala stegen togs 2012 och våra sajter har sedan dess blivit ett naturligt inslag i invånarna i Småland och Skaraborgs allt mer virala vardag. Det är här du hittar de snabba nyheterna, men också de fördjupande och förklarande texterna om det som händer i din omvärld.

Vecka nio 2017 slog vi besöksrekord med 5 638 715 sidvisningar på Hallpressens sajter och appar under en och samma vecka. Att vi digitalt nått den spridningen i vårt geografiska område är en av förklaringarna när ägarna, Hallpressen AB, nu beslutat att införa Premiummärkning på delar av de prenumererade sajternas innehåll.

- Hallpressens journalister blir för var dag allt bättre på det digitala och vår publik växer stadigt. Men god journalistik och stark lokal närvaro kostar att upprätthålla. Vi ser att enbart annonspengar i långa loppet inte kommer att räcka till för att finansiera våra redaktioner. Genom att ta betalt även för digitalt innehåll vill vi stärka framtidens lokaljournalistik, säger Herman Nikolic. Den senaste tidens debatt har präglats av ”Fake news” och filterbubblor. Samtidigt har allt fler riks- och lokaltidningar som börjat ta betalt på nätet kunnat konstatera att det finns en vilja att betala för kvalitetsjournalistik. Herman Nikolic menar att situationen är den samma i Hallpressens.

Annons


- Jag tror att många av våra läsare håller med oss om att det är viktigt att det finns journalister som informerar, rapporterar och granskar i våra kommuner. Att det är värt något. Tillgången till trovärdiga medier lokalt är ytterst en demokratifråga.

Att Hallpressen Premiummärker delar av innehållet på sajter och i appar innebär att endast prenumeranter (print-, e-tidnings- och nya digitalprenumeranter) med inloggning kommer att kunna ta del av Premiuminnehållet. Premium är, lite förenklat, lokaljournalistik som är unik för våra plattformar. Reportage och nyheter som du inte kan hitta någon annanstans.

- Raka nyheter som till exempel olyckor och sportresultat kommer fortsatt att vara öppet för alla men när det gäller den unika lokaljournalistiken och våra granskande journalisters fördjupningar så kommer det att vara förbehållet de läsare som har en prenumeration eller blir Premiumkunder, säger Herman Nikolic.Sajterna i Skaraborg blir pionjärsajter som visar övriga vägen. Övriga prenumererade Hallpressentitlar beräknas under hösten att införa premiumtjänster på alla sina prenumererade sajter, men i vilken form och exakt när är ännu inte beslutat.- Förhoppningsvis är vi igång före sommaren i Skaraborg. Att skaffa Premium på nätet ska vara billigare än att prenumerera på tidningen och enkelt att testa på. Vi ska göra allt vad vi kan för att nya och gamla prenumeranter ska uppleva värdet av det betalda innehållet.Är du betalande prenumerant redan i dag kommer du att få full tillgång till alla tjänster.