Thomas Strand driver frågan vidare från Socialdemokraternas distriktsårsmöte. Där röstades en motion om att verka för en självstyrande provins för de kaldeiska, syrianska och assyriska folkgrupperna i Irak igenom förra året.

Innan terrororganisationen IS tog kontrollen över Nineveprovinsen, där stora delar av de kristna irakierna bor, hade den irakiska regeringen beslutat att bilda tre självständiga provinser i landet. Men beslutet blev aldrig verkställt.

I dag fördrivs människor från sina hem.

— Det som har hänt de kaldeiska, syrianska och assyriska folkgrupperna i Nineveprovinsen är katastrofalt. Deras situation måste uppmärksammas, säger Thomas Strand.

Solidariskt syfte

Annons

Nu ska distriktets motion omarbetas för att sedan läggas fram i riksdagen. I samband med ett Sverigebesök träffade ordföranden för kaldeiska, syrianska och assyriska folkrådet, Fahmi Mansur, Thomas Strand för att diskutera motionen.

Han beskriver Thomas Strands och Socialdemokraternas initiativ som "historiskt".

Hur stor är sannolikheten att IS släpper kontrollen över området bara för att ett självstyre går igenom?

— IS bryr sig inte om konventioner, men det är viktigt att man skapar opinion och ökar medvetenheten och kunskapen om det som har hänt. Att skapa ett internationellt tryck är viktigt, säger Thomas Strand.

Bred uppslutning

Han hoppas få stöd från alla riksdagspartier i frågan.

— Har det fattats ett demokratiskt beslut om självstyre ska vi stötta det. Det finns en bred uppslutning om att stötta de som har förtryckts och fördrivits, alla står bakom att göra så.

Efter att riksdagen har öppnat igen ska Thomas Strand diskutera frågan med sina partivänner för att så småningom lämna in motionen.

— Ett självstyre skulle hjälpa de här människorna att leva i fred och frihet, säger han.