Jo, han hade häpnat över stans snabba och närmast osannolika förändring naturligtvis. På hans gamla kålgårdar, där han också hade sin bokbindareverkstad, har i dag en helt ny, modern stadsdel vuxit fram. På det som var sjöbotten har Atollen höjt sig högt över vattnet och på andra sidan Munksjön planeras också för en ny stadsdel med spektakulära inslag. Jönköpings riktigt jäser av expansion, förändring och förändring och jag tror nog att Lennart Enander hade nickat bifall.

Enmansinstans

Lennart Enander vårdade det gamla, men bara om det var värt att vårda. Allt gammalt måste inte sparas bara för at det är just gammalt.

Annons

I själva verket var han en framtidsmänniska. Han följde noga vartenda beslut som togs i den stad som han var så väl förtrogen med och där han bodde i hela sitt liv. Mer och mer blev han den ”enmansremissinstans” som i formella och informella sammanhang tillfrågades i stadsbyggnads- och miljöfrågor.

Många är de Jönköpingsbor som har deltagit i hans stads- och kyrkogårdsvandringar. Många av promenaderna gjordes på öster och på Smedjegatan där Lennart Enander föddes 1916. Han var den fjärde i släkten som blev bokbindare. Han var stolt över sitt yrke och stolt över att faktiskt också vara släkt med stadens store son Viktor Rydberg. Det var hans farfars far Carl Enandet som var kusin med författaren.

Men stationen revs

Lennart Enander var också länsmuseiombud. Han arbetade för bevarandet av äldre miljöer värda att bevara. Hans första insats var kampen för att bevara kvarteret Björnen på Östra Storgatan. Sedan fortsatte det med en låg rad bevarandefrågor. En av få gånger då han inte lyckades rädda en viktig byggnad var när man 1983 rev Jönköpings gamla station.

Alltid i svart

För 18 år sedan gick Lennart Enander bort. Alla vi som bodde i Jönköping då minns den alltid svartklädde lille mannen i sin svarta fluga, ofta trampandes sin gamla cykel Han åtnjöt den största respekt hos stadsplanerare och politiker. För journalister och fotografer på stadens tidningar var han en ovärderlig hjälp när vi skulle skriva om gamla Jönköping. Ofta förekom han i reportage i våra tidningar.

Vision för Jönköping

Bokbindaremästare Lennart Enander gick bort 1997. Stadsbyggnadsvisionen hann han väl inte se så mycket av och aldrig hade han väl kunnat drömma om den fantastiska utveckling, i synnerhet på hans gamla öster, som Jönköpingsborna skådar i dag.