Anders Jörgensson är ordförande i tekniska nämnden, AnneMarie Grennhag för barn–och utbildningsnämnden. Det är två stora nämnder som beslutar om markfrågor, byggande och om förskolor och skolor för alla barn i kommunen.

Kommunalråd

Den 2 juni är sista dagen för intresseanmälan för att bli kommunalråd i Jönköping fram till..

Kommunalråd

Den 2 juni är sista dagen för intresseanmälan för att bli kommunalråd i Jönköping fram till valet. Christoffer Gullberg är den ende som öppet sagt att han är intresserad.

Hur många som hittills sökt tjänsten är inga offentliga uppgifter.

Kommunalrådet söks framför allt fram till valet som ersättare för Carin Berggren.

Men om det är en lämplig person kan han eller hon hamna högst upp på listan inför nästa mandatperiod.

Eftersom Anders Jörgensson och AnneMarie Grennhag har lämnat Moderaterna vill Peter Jutterström att de lämnar sina uppdrag också.

Kan ni tvinga dem att göra det?

— Nej, vi kan inte påverka det som parti om ledamöterna inte har gjort något rent brottsligt. Det bygger på att de entledigar sig själva, det hade varit bra om de hade släppt fram några andra, säger Peter Jutterström.

Det är en kort period fram till valet. Har ni lämpligt folk som snabbt kan sätta sig som ordförande för de här nämnderna?

— Ja, det har vi. Det blir oerhört komplicerat att ha ordföranden som inte kan vara med gruppmötena innan kommunfullmäktiges eller nämndens sammanträden. Det är där man pratar ihop sig, säger Peter Jutterström.

Annons

Anders Jörgensson och AnneMarie Grennhag har sagt att de sitter kvar på sina ordförandeposter. Peter Jutterström säger att han ska ta en ny vända och diskutera med dem.

Hur kommer partiet vidare?

— Vi är en grupp politiker som känner oss taggade och som verkligen vill gå in i valrörelsen, säger Peter Jutterström.

Fyra moderatpolitiker hoppade av under måndagskvällen, ytterligare en på tisdagen.

Gottlieb Granberg, länsordförande för Moderaterna, säger att han aldrig varit med om något liknande som de senaste stridigheterna i partiet. En del av orsaken, tror han, är vad han kallar "en bugg i vår demokrati".

— Inför nomineringarna till valet ska politikerna tävla om varje plats på vallistorna. Alltid finns det någon som tycker att de har blivit misshandlade och jag har förståelse för att de känner så. Det är personligt och svårt att klara av och det är något man måste ta sig förbi, säger han.

Lösningen kan vara att ta diskussionerna inför valet mycket tidigare och vara öppen med att nomineringsprocessen är svår. Den jobbigaste fajten blir utan tvekan kommunalrådsposten som är en heltidstjänst och där lönen ligger på nästan 62 000 kronor i månaden.

Jönköping är en stor kommun och därför får, säger Gottlieb Granberg, partiet stöttning från Moderaternas riksorganisation.

En erfaren M–politiker säger att det aldrig har blivit bra när någon från Stockholm försökt gripa in och lösa problem i en kommun. Beslut ska helst tas där de hör hemma.

LÄS MER: Han vill bli Carin Berggrens ersättare