För den som inte känner Charlie – förmodligen invånare i södra kommundelen, kan nämnas att han bland annat gjort sig känd som bandyspelare och domare. Plus mycket annat – han fyller de flesta kriterierna som just ”profil”. Ämnen han gärna återkommer till är Hjortsjön, naturen och äldreomsorgen. En fråga som engagerar speciellt just nu är den om eventuell bebyggelse i Hjortsjöns norra del.

Fakta: Fem snabba

1) A) Privat äldreomsorg B) Kommunal äldreomsorg

2) A) Många små skolor B) Få större skolor

3)..

Fakta: Fem snabba

1) A) Privat äldreomsorg B) Kommunal äldreomsorg

2) A) Många små skolor B) Få större skolor

3) A) Mer vindkraft i kommunen B) Det är bra som det är

4) A) Två stora tillagningskök B) Alla enheterna egna tillagningskök

5) A) Fler bostadsrätter i tätort B) Fler bostäder på landsbygden

”Varför envisas du med att några ska få doppa fötterna i vattnet vid Östra strand?”, undrar han i en fråga riktad till Allan Ragnarsson.

Frågor

1

Vad har varit det minst bra som majoriteten drivit igenom under nuvarande mandatperiod?

– Uppsägningen av Talludden och avtalet med landstinget. Jag har motionerat två gånger om att det istället för boende för ensamkommande flyktingbarn borde ha blivit ett korttidsboende. Nu köper vi istället sjukhusvård för 1,2 miljoner kronor eftersom vi inte har platser tillräckligt. Det är också platsbrist på Furugården, medan Talludden står med 16 platser. Varje månad finns det en kö på 18–20 personer som väntar på en plats. Talludden hade varit perfekt för korttidsboende med tanke på närheten till läkare och tandläkare dörr i dörr på vårdcentralen.

2

Vilka är de viktigaste frågorna för Vaggeryds kommun nästa mandatperiod?

– Utöver Talludden, enligt ovan, är det personalfrågorna på äldreboendena. Där är nu nattbemanningen speciellt högprioriterad.

Annons

– Jag säger också nej till bebyggelse på Östra strand i Vaggeryd, på grund av de risker det innebär för vår fina dricksvattentäkt.

Fakta: Lennart ”Charlie” Karlsson (V)

Ort: Vaggeryd

Familj: Singel ”men inte ensam”, har tre barn och sex barnbarn.

Fritidsintressen: ..

Fakta: Lennart ”Charlie” Karlsson (V)

Ort: Vaggeryd

Familj: Singel ”men inte ensam”, har tre barn och sex barnbarn.

Fritidsintressen: Leda vandringar på skjutfältet eller någon annanstans, när det är stängt. Började med det vid årsskiftet genom att annonsera på Facebook. Tidigare aktiv inom bandy, med en domarkarriär och knappt 300 A-lagsmatcher.

Politiska poster: Sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Yrke: Var före pensionen – är i dag 69 år – arbetsledare inom verkstadsindustrin.

Antal mandat i kommunfullmäktige: 2

Det planerade bostadsområdet är tänkt att ligga i Hjortsjöns norra del.

– Strandnära bebyggelse, som på Östra strand, kallar man för landsbygdsutveckling för att kunna göra avkall på strandskyddet. Men bygger vi i Byarum heter det landsbygdsboende. Det är två benämningar för att förvirra.

3

Om ni vinner valet; vad gör ni först?

– För det första vill jag göra en total översyn över alla de kommunala budgetarna. Var går det att ta pengar för att rädda socialnämndens ekonomi? Det behövs mer fakta innan man börjar fundera på exempelvis sociala investeringsfonder. Det är min tanke, och kanske lite extra angeläget eftersom jag är ny i politiken. Visserligen går det att läsa sig till, men jag tycker att budgeten måste upp till diskussion inför varje ny mandatperiod.

4

Vilka andra partier kan du INTE tänka dig att samarbeta med?

– Sverigedemokraterna är ideologiskt inte min likör – där finns det ingen empati. Annars handlar det så här på kommunal nivå mer om personerna bakom och vad som är till gagn för kommuninvånarna. Det går ju exempelvis inte att rösta emot ett moderat förslag som är bra, bara för att man inte har kommit på det själv.

5

Hur viktig är ideologi i kommunpolitiken?

– För mig genomsyrar det allt. Det visar sig mest viljan att privatisera. Men ideologin får inte lägga hinder i kommunala frågor. Invånarnas bästa kommer i första hand.

6

Om militären försvann; vad vill du göra med skjutfältet?

– Stranden längs Lagan är fin – där skulle man kunna bygga samman orterna. Där har det aldrig varit någon skjutning till skillnad från andra delar. Vissa delar måste nog förbli avspärrade med tanke på blindgångare. Resten kan bli naturreservat. Och eventuellt kan det gå att avminera en del gångstigar.

7

Vilken är din strategi för att få fler elever att nå målen i skolan?

– Bättre lärartäthet. Det är viktigt redan från början i skolgången. Och allra viktigast är nog mellanstadiet. Jag gillar personligen inte lärarlösa lektioner. Och så tycker jag det är viktigt att eleverna får lära sig vad empati innebär.

8

Hur lockar man bäst nya invånare till kommunen?

– Där är jag och Allan Ragnarsson (M) osams. Bebyggelse av Östra strand tycks vara det enda som gäller för honom. Men det är dålig reklam för Vaggeryd. Det är bättre att vi visar upp den fina miljö vi har med olika vattenspeglar. Vi kan höja med invånarantalet med 2 000 på 20 år genom att erbjuda andra fina tomter. Jag tycker att det ska byggas mer i Byarum, som ju ligger nära både Jönköping och Logpoint. En annan plats där det kan byggas är öster om Vaggeryd, längs Lagan.