Det finns många som drömmer om mer sjöfart på Vättern. I Hjo ligger ångfartyget S/S Trafik som är ett av Sveriges äldsta och bäst bevarade ångfartyg men det kostar pengar att elda fartyget med kol när man går ut på Vättern.

Varje sommar går S/S Trafik några turer men Klas–Peter Suneson vill att fartyget ska ha en turlista och gå till de större hamnarna runt Vättern. Därför vill han att kulturnämnderna i Habo, Hjo, Karlsborg, Askersund, Motala, Vadstena, Ödeshög och Jönköping tar initiativ och skapar en fond som kan ge ett årligt driftsbidrag.

År 2001 K–märktes S/S Trafik av Sjöhistoriska museet i den högsta klassen av tre. Fartyget bedömdes ha ett ”synnerligt stort kulturhistoriskt värde”. Fartyget ägs av den ideella föreningen Sällskapet S/S Trafiks Vänner och hemmahamnen är Hjo.

– Den kända sjöfarten på Vättern är tusenårig och har varit helt avgörande för alla de åtta kommunerna runt sjön. Jag hoppas att fartyget kan fortsätta att gå på Vättern och att hon kan trafikera hela sjön, säger Klas–Peter Suneson.

Eftersom Jönköping är den största kommunen vid Vättern tycker Klas-Peter Suneson att kommunen bör stå för hyran i Rosendala hamn i Huskvarna när fartyget behöver underhåll och översyn.