Tengboms Arkitekter har ritat den nya fotbollsarenan vid Jordbrovallen. Det är det norra alternativet med en ny arena och med två träningsplaner.

Egentligen hade det varit bättre att bygga arenan på den södra delen. Men det går inte för den delen äger inte Jönköpings kommun. Det kan göra det komplicerat när man ska bygga parkeringsplatsen söder om gång–och cykelvägen.

Här är den nya arenan i siffror:

• 7 000 sittplatser

• Totalt pris 548 miljoner kronor

• Totalt pris för arenan 222 miljoner kronor

• Grundläggning 123 miljoner

• Utökning med 1 000 sittplatser 9 miljoner

• Utvändig mark 43 miljoner kronor

• Oförutsett 17 miljoner kronor

• Ersättningen för den nuvarande anläggningen: 41 miljoner kronor

• Trafikinvesteringar 93 miljoner kronor

• Varje år kostar den nya arenan 32, 9 miljoner kronor i ökade driftskostnader för Jönköpings kommun

Enligt tjänstemännens rapport ingår inte kostnader för markinlösen för parkeringsplatsen eller inlösen av en byggnad som måste rivas för att kunna bygga en väg.

Tjänstemännen skriver också i sin rapport att det finns en osäkerhet om hur stora utgifterna verkligen blir.