Nu får det vara nog med vackra ord. Kommunen måste agera. Det menar en grupp pensionärer från Vätterbygdens dövas förening. I torsdags kraftsamlade de och uppvaktade socialförvaltningen i Jönköpings kommun.

De vill möta personal i hemtjänsten som kan teckenspråk och att en egen avdelning för döva personer bildas på ett äldreboende.

— Döva pensionärer har i 17 år kämpat för att få bo på ett boende med andra döva och där personalen ska kunna teckenspråk, säger Åsa Gustavsson.

I första hand är det inte en resursfråga för kommunen, enligt Åsa Gustavsson.

— Det handlar om okunskap.

Åsa Gustavsson berättar att tre döva pensionärer idag är utspridda på olika boenden där personalen inte kan teckenspråk.

— De har ingen kommunikation alls. De får sitta tysta och känner sig oroliga, säger hon.

Pensionärerna som uppvaktade socialförvaltningen är oroliga för att möta samma öde.

— Jag känner en jätteoro inför framtiden. Jag är ensamstående och har ingen trygghet. Jag vill få bo på ett äldreboende där folk förstår mig. Vi ska inte behöva sitta ensamma, säger Inga-Lill Nilsson.

Hon säger att det handlar om att få hålla hjärnan igång och att få vara frisk och inte mista sin kommunikation och tyna bort.

Lovar ett möte

Gruppen överraskar Stefan Österström, biträdande socialdirektör i Jönköpings kommun.

— Vi kräver att vi blir lyssnade på, är pensionärernas budskap.

Stefan Österström lovar att han ska försöka ordna ett möte mellan företrädare för äldreomsorgen och föreningen.

— Vi får fundera på hur vi bäst kan möta upp deras behov.

Han menar att det är svårt att möta olika intressegruppers önskemål och samtidigt se till de äldres individuella behov. Det är inte givet att det just är en enskild avdelning som är den bästa lösningen.

— Frågan är hur många unika anpassningar man klarar av att ha i kommunen.