Socialnämnden begär mer än en kvarts miljard kronor för att kunna bygga omkring 200 nya lägenheter, fyra nya modulhus för HVB och stödboenden fram till nästa sommar. Och byggnationerna måste komma igång fort eftersom kommunen enligt den nya bosättningslagen måste ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd.

Här kan flyktingbostäder byggas

Enligt uppgift till JP undersöker kommunen möjligheter att bygga bostäder för flyktingar p..

Här kan flyktingbostäder byggas

Enligt uppgift till JP undersöker kommunen möjligheter att bygga bostäder för flyktingar på Öxnehaga, I Bankeryd, Bottnaryd, Samset, Gränna, Skärstad, Tenhult, Barnarp och på Sannaängen.

266 miljoner vill socialnämnden att kommunen avsätter så att bostäder kan byggas för att klara flyktingmottagandet fram till nästa sommar.

Om fler bostäder byggs av privata aktörer kommer kommunen inte att behöva bygga så mycket själv.

Men varken politiker eller tjänstemän har velat berätta om var i kommunen man planerar att bygga bostäderna.

Möjliga platser

Jönköpings-Posten har dock fått ta del av information om områden som kan bli aktuella, där byggklar mark finns.

Annons

Enligt uppgift kan det bli tal om att bygga på Öxnehaga. Uppgifter talar också om ytterligare 24 lägenheter på Samset, ett HVB vid järnvägen i Bankeryd, 100 nya lägenheter i Bottnaryd. I Gränna, Tenhult och Barnarp föreslås 20 lägenheter på vardera platsen byggas plus eventuellt HVB. Även i Skärstad kan lägenheter uppföras, här nämns ett 80 tal samt ett okänt antal lägenheter på Sannaängen i Vättersnäs. Sannängen är för övrigt en plats som har varit föremål för många diskussioner och åsikterna har gått i sär om det över huvud taget ska byggas bostäder där eller inte.

Rejälare

I grunden handlar det om byggnationer av modulkaraktär, alltså prefabricerade hus med väggelement som monteras på plats, men precis som med de första lägenheterna som nu ska uppföras på Samset, vill kommunen satsa på rejälare, mer permanenta hus som inte ska monteras ned, utan att för den skull vara lyxiga.

Thomas Bergholm, som är teknisk direktör i kommunen, har tidigare sagt att det är många saker som måste spela in när valet av plats görs. Bland annat måste det finnas god tillgång till förskolor och skolor och en bra spridning som bäddar för god integration.

Senare i mars väntas politikerna presentera ett färdigt förslag. Men på frågan om varför man i dagsläget är så hemlig svarar kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) så här:

— Det finns inget färdigt förslag att kommunicera ut. Och det vet jag för jag sitter som spindeln i nätet i det här arbetet.

Så de här platserna som nämns är inte aktuella?

— Som sagt det finns inget förslag. Men däremot känner jag till att det finns information om var det finns byggklar mark i kommunen. Men med det är det inte sagt att vi ska bygga där, säger Andreas Sturesson.