Totalt driftskostnaderna minskas med 21,7 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsförvaltningen kostar mest och ska också spara mest. Men det blir ingen direkt nerdragning…

— Fler barn i verksamheten ger ett tillskott på 12,6 miljoner kronor. Effektiviseringen tas – i förslaget – av dessa medel, vilket skulle innebära att det stannar på 2,9 miljoner, berättar barn- och utbildningschef Per-Erik Lorentzon.

Vad får det för effekter i verksamheten?

— Exakt var det ska sparas är ännu inte klart. Men det kan exempelvis handla om att det blir någon mer elev i varje klass.

Något mindre kostnader har socialchefen, Lotta Damberg, att brottas med.

— Största delen, 5,5 miljoner kronor, sparar vi på att tillfälligt minska antalet platser i äldreboende – i praktiken 14 lägenheter i den äldre delen av Sörgården i Skillingaryd. Vi har också en kostnad på 5 miljoner kronor för sjukfrånvaro, vilket vi ska minska – genom en satsning.

Annons

Hon berättar att man 2018 räknar med ett minskat platsbehov. När det senare ökar tänker sig Damberg att det nya äldreboendet på Mejeritomten kommer att stå klart.

Trea i storleksordning är kommunstyrelsens budget. Där landar neddragningen på 1,5 miljon kronor. Bland flera poster i 100 000-kronorsklassen återfinns exempelvis att man inte längre kommer att ersätta Kreativ arena för outhyrda lokaler och ändrade regler för personalersättningar på kommunledningskontoret och Näringslivsrådet.

Kultur- och fritid, liksom tekniska kontoret, ska spara nästan en miljon:

— Prioriteten är att det inte ska drabba verksamheten för barn och unga, säger nämndordförande Ewa Magnusson. En åtgärd är att inte tillsätta tjänsten som kultursamordnare plus att en pensionsavgång inte ersätts.

Planen är också att dra in på ”Kultur på recept”, ett samarbete med regionen som inte har varit någon framgång, men kostat 50 000 kronor.

— På tekniska tittade vi på vilken åtgärd som skulle innebära minst skada för kommuninvånarna. Tanken är att se kostnaden för gatuunderhåll som en investering istället för en driftskostnad – en toppbeläggning kan ju ligga i 20 år, säger tekniska kontorets chef, Magnus Ljunggren.

Besparingarna, eller ”effektiviseringarna” som de kallas, är i nuläget att se som förslag. Från nämnder och förvaltningar önskas (äskas) det också pengar utan tanke på besparingskrav. Politikerna kan ha kommit att prioritera om när budgeten väl presenteras.

Såväl majoritets- som oppositionspolitiker är överens om överskottskravet i budgeten på två procent. Oenigheten handlar om hur det ska uppnås. Socialdemokraterna vill undvika besparingar och istället höja skatten.