Sedan några år tillbaka är Tenhultsbon Ellinor Grimmark känd i hela Sverige på grund av den rättsliga tvisten med Region Jönköpings län. Bakgrunden är att hon har nekats tjänst som barnmorska på samtliga tre sjukhus i regionen på grund av att hon vägrar att utföra aborter.

Fakta: Detta har hänt

Ellinor Grimmark var fast anställd sjuksköterska på Höglandssjukhuset då hon vidareutbild..

Fakta: Detta har hänt

Ellinor Grimmark var fast anställd sjuksköterska på Höglandssjukhuset då hon vidareutbildade sig till barnmorska. Hon beviljades studielön och gjorde praktik på sjukhuset. Hon utlovades ett vikariat som barnmorska som sedan drogs tillbaka sedan hon berättat att hon inte ville utföra aborter på grund av sin religion. Ellinor Grimmark ansökte även tjänst som barnmorska på Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus där det också blivit nej. Hon vände sig till Diskrimineringsombudsmannen som kom fram till att det inte handlade om diskriminering. Därefter stämde Ellinor Grimmark Region Jönköpings län på 260 000 kronor i skadestånd och diskrimineringsersättning. Jönköpings tingsrätt gick på regionens linje att det ingår i en barnmorskas arbetsuppgift att utföra aborter. Ellinor Grimmark överklagade och i höst väntas fallet tas upp i Arbetsdomstolen.

Numera pendlar Ellinor Grimmark varje vecka fram och tillbaka till Kalnes sjukhus i Norge. Här jobbar hon fyra nätter i rad och är ledig i sex dygn. Resan fram och tillbaka är nästan 80 mil.

— Det här är inget som jag vill göra. Men jag har inget val. Ska man jobba som barnmorska måste man börja direkt efter utbildningen. Jag är oerhört tacksam till Norge som har gett mig chansen, säger hon.

När JP träffar Ellinor Grimmark har hon hissat den norska flaggan på hel stång på gården. Hon är samlad men märkbart besviken på både sin forne arbetsgivare och Sverige.

— Här körs ingen svensk flagga mer. Jag trodde på svenskt rättsväsende. Jag trodde på att man brydde sig om mänskliga rättigheter och att man inte kränkte yttrandefriheten.

Enligt Ellinor Grimmark blev hon lovad en fast anställning som barnmorska på Värnamo sjukhus 2014.

— Jag fick svaret att de måste dra tillbaka anställningen för att det kommit ut om mig i media. Det känns som att det hade gått om det skötts tyst och diskret men nu skulle det skada kliniken.

Förlorat rättsligt

I sitt nuvarande anställningsavtal på det norska sjukhuset står inskrivet att hon slipper att utföra aborter. Hon tycker att det borde kunna införas liknande avtal även på svenska sjukhus.

— Det borde inte vara så svårt. Kanske fem procent av vad en barnmorska gör handlar om aborter. En abort tar max en halvtimma, en förlossning i snitt tjugo timmar. Det är enbart Sverige och Finland i Europa som inte har samvetsklausul.

Ämnet väcker heta känslor. Ellinor Grimmark uppger att hon både får stöd, framför allt från andra europeiska länder och USA, och kritik för sina åsikter. I Sverige är bland annat Läkarförbundet, Vårdförbundet och RFSU emot samvetsfrihet.

— Det är inte så många som kommer fram på stan och pratar. Jag vet att det skrivs mycket på Facebook, men jag väljer att inte läsa så mycket. Mycket är tramsigt resonemang där, säger Ellinor Grimmark.

Annons

Hon har förlorat rättsligt två gånger om mot Region Jönköpings län. Först när ärendet var uppe hos Diskrimineringsombudsmannen (DO), som kom fram till att det inte handlade om diskriminering att neka henne anställning på sjukhusen.

I höstas avslog Jönköpings tingsrätt Ellinor Grimmarks skadeståndskrav. Tingsrätten gick på regionens linje att det ingår i en barnmorskas arbetsuppgift att även utföra aborter.

"Ska backa i tiden"

Ellinor Grimmark har överklagat till Arbetsdomstolen som nu beviljat prövningstillstånd. Förhandlingen väntas ske till hösten.

— Eftersom de har valt att ta upp det så är jag rätt så hoppfull. Annars har jag hela tiden sagt att vi tar det till Europadomstolen om det behövs. Och där är jag väldigt hoppfull att vi vinner, säger Ellinor Grimmark.

Enligt svensk lagstiftning har kvinnor rätt att utföra abort. Kan man då som barnmorska kringgå den arbetsuppgiften?

— Jag tycker att man ska backa i tiden. Det är inte så länge sedan som en barnmorska inte beblandade sig med aborter alls utan enbart hade uppdraget att förlösa barn.

Ellinor Grimmark grundar sitt abortmotstånd på sin kristna tro.

— Som jag ser det startar ett mänskligt liv vid befruktningen och jag vill inte avliva en människa, säger hon.

Ekonomiskt stöd

Hon uppger att hon inte är för ett totalförbud av aborter, men säger samtidigt att det egentligen aldrig skulle behövas.

— Det går att hitta andra lösningar, exempelvis adoptera. Och det finns preventivmedel. Vi har varit alldeles för bekväma i det här landet, säger Ellinor Grimmark.

Finns det några fall där du tycker att det är okej med abort. Jag tänker exempelvis på kvinnor som blir gravida efter våldtäkt eller incest?

— Jag skulle aldrig kunna utföra aborter. I just de här fallen tas ju oftast dagen efter piller. Men sedan är frågan om man mår bättre för att man tar bort barnet. Det löser inte problemet.

Ellinor Grimmark kommer alltså att driva vidare sitt fall så långt det går. Ekonomiskt är detta möjligt efter att hennes juridiska ombud Ruth Nordström, som är knuten till frikyrkoförsamlingen Livets Ord, jobbar gratis. Det är även genom det juridiska ombudets försorg som medel samlats in i en fond för att täcka Ellinor Grimmarks rättegångskostnader.

Familjen Grimmark, som förutom Ellinor består av maken Carl-Johan och två barn, planerar emellertid att lämna landet.

— Vi tänker flytta från Sverige. Jag trivs jättebra på min arbetsplats i Norge. Men jag avskyr att lämna mina barn varje gång jag ska åka dit, säger Ellinor Grimmark.